Hlavní menu

Odstranění dysbakteriózy žaludku, střev

a tělních dutin

Většina lidí je ochotna připustit, potřebu pravidelně čistit trávicí trakt, až po pochopení další problematiky, kterou je chování bakteriokultur v našem organizmu. Různé bakterie, kvasinky, plísně, houby, hlísty, jsou přítomny v našem organizmu, ať chceme nebo ne. Mohou se chovat přátelsky, nebo nepřátelsky, odborně symbióza a dysbióza. Průměrný lidský jedinec ve svém těle přechovává několik set druhů bakterií a hub o celkové hmotnosti jednoho i více kilogramů. Přesné množství těchto organismů není možné vyčíslit, ale vzhledem k jejich velikosti jde o obrovská čísla s velikým počtem nul. Také objevujeme stále nové a nové druhy. Bakterie a houby mají v našem těle podobnou úlohu jako v přírodě, kdy nám pomáhají při trávení potravy. Například pomocí kvasinek (Saccharomycethes) ve střevním traktu získáváme potřebné vitaminy skupiny B. Přátelských kultur je ovšem většinou méně než kultur nepřátelských. Tyto nepřátelské kultury v našem organizmu převládnou a pomalu jej likvidují. V případě ideálního vnitřního soužití s houbami a bakteriemi hovoříme o symbióze, jako je tomu třeba u lanýžů. Přírodní lanýže žijí v symbióze s duby a je zajímavé, že patří do stejné třídy hub vřeckovýtrusných jako ne zrovna populární parazitická kvasinka Candida albicans, která se v organizmu člověka živí cukrem a za jeho pravidelný přísun nás odměňuje neurotoxiny vyvolávajícími krátkodobou euforii. Křehké soužití s bakteriemi a houbami vyžaduje z naší strany poměrně usilovnou péči o prostředí, které jim vytváříme. Jinak se symbióza velice rychle změní na dysbiózu a bakterie i houby se stanou našimi nepřáteli. Dysbióza většinou přímo souvisí se stále větším počtem lékařských diagnóz. Hlavně u chorob, kde současná komerční medicína příliš úspěšná není, jako alergie, kožní problémy, imunitní poruchy, únavový syndrom, urogenitální záněty, výtoky, deprese a v poslední době rakovina.

Lékaři ve snaze o ovládnutí těchto nemocí bezhlavě předepisují penicilin i stále silnější a širokospektrálnější antibiotika. Tím vytvářejí zmutované nepřátelské bakterie, které se vůči antibiotikům stávají rezistentní a přátelské mikroorganismy, včetně hub, jsou nesmyslnou aplikací antibiotik vyhubeny, nebo také zmutují do nebezpečné podoby. Mnozí lékaři si ještě ani dnes neuvědomují, že tyto léky zabíjejí vše živé, co jim přijde do cesty, zcela bez rozdílu. Dokonce to plyne i z jejich názvu anti bios – proti životu. Do symbiózy, harmonického prostředí těla člověka, hub a baktérií zasáhla ještě další rána v podobě používání umělých hormonů, které zcela radikálně mění naše vnitřní prostředí, chemismus a činnost orgánů i trávení. Jedná se především o kortikoidy a hormonální antikoncepce. Dílo zkázy dokonává přechod k naprosto nevhodné stravě, především tři bílé jedy. Je to masivní reklamou výrobců stále doporučované mléko, cukr, bílá mouka a jakékoliv výrobky z těchto surovin.

Pokud chceme tento obtížný souboj s patogenními kmeny vyhrát musíme ze svého jídelníčku odstranit mimo třech bílých jedů i ztužené rafinované oleje a tuky, loupanou rýži, kopanou sůl., umělá barviva známá jako Éčka, ochucovadla jako kečup, hořčice, majonéza, tatarka, ocet a konzervanty jako glutaman sodný, kyselina benzoová, kyselina citrónová. Dále výrazně omezit, nebo vyloučit konzumaci masa, živočišných tuků a vajec. Přejít na acidobazicky vyváženou, vláknitou, racionální stravu, ale ne bezhlavě a bez znalostí, příroda nemá ráda extrémy. Třeba u mnoha ortodoxních makrobiotiků je časté přemnožení nežádoucích kvasinek v těle jen proto, že používají ve velké míře fermentované sójové výrobky, které si vyrábějí pomocí kvasinky rodu aspergilus – například Tempeh, Natto. Houby tohoto rodu navíc produkují velmi jedovatý aflatoxin, patřící mezi rakovinotvorné látky nejhorší kategorie. Je třeba se vrátit k našim domácím jednoduchým, zdravým plodinám jako je pohanka, jáhly, žito či ječné kroupy a jíst obiloviny jako potraviny máčené, klíčené, nebo co nejméně tepelně upravované vždy se syrovou zeleninou, nebo ovocem. Podrobný stravovací postup rozeberu detailně na dalších stránkách. Mimo případy infekcí přímo ohrožujících náš život je třeba se současně pokud možno vyvarovat užívání antibiotik, hormonů, kortikoidů a dalších léčiv.

Základní řešení, jak jsem výše již zmiňoval, představuje výživa bohatá na vlákninu, složená z celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, která funguje v trávicím traktu jako kartáč a současně je vhodná pro množení symbiotických lactobacilů. Detoxikace stravou je ovšem velice pomalá a může podle míry postižení trvat měsíce až roky. Zvolíme proto jiné vhodné postupy a tyto přirozené tělesné procesy podpoříme dalšími detoxikačními možnostmi. Mezi ně patří především mechanická očista pomocí výplachů, následné upravení kyselosti, potlačení patogenní mikroflóry a doplnění aktivních přátelských probiotických bakterií. Postupovat se dá v následujících krocích, jejichž posloupnost ani není nezbytné detailně dodržovat. Některé body jsem již vysvětlil na předchozích stránkách a ostatní mají logické umístění za tímto bodem.

Diskuze na toto téma se nachází

1 – Výplach žaludku

Při odstraňování dysbakteriózy je vhodné, především pokud začínáme s očistou, postupovat ve směru potenciálního zdroje kontaminace. Nemá valný význam si očistit střeva a nechat zamořený žaludek. Po prvním jídle se opět patogenní kultury dostávají dál do trávicí trubice a zase ji pomalu zamoří. Z tohoto důvodu doporučuji očistit žaludek a čelní dutiny před očistou střeva. Následná očista střev je poté mnohem účinnější a má dlouhodobější výsledky. Pouze očista šankhapraksalanou řeší žaludek i střeva najednou a je z mého pohledu nejvhodnější.

Je třeba si uvědomit, že vlivem agresivních faktorů jako jsou léky, alkohol, kouření, stres a nevhodná strava, dochází k dlouhodobému dráždění a poškozování sliznice žaludku a duodena – dvanácterníku na které vznikají nejdříve zánětlivé změny a později drobné eroze a vředy. Důvodem k výplachu žaludku je jeho anatomická deformace – prověšení spodní části a v této vzniklé kapse namnožení patogenních kultur jako nechvalně proslulý Helicobacter pylori, který je příčinou více než 90% vředů duodena a více než 80% žaludečních vředů.

Helicobacter pylori na žaludeční sliznici

Anatomickou deformaci žaludku a disbakteriózu řeší postupně krátkodobé či delší hladovění v rozsahu alespoň jeden den pouze o destilované vodě, nebo vynikající jógový postup vnitřního pročišťování Vamanadhautí. Vamana = zvracení, vrhnutí, dhautí = očista, pročišťování. Vamanadhautí tedy znamená “očista zvracením”. Toto pročišťovací cvičení je někdy nazýváno “kuňdžala” neboli “gesto slona”. V pojednání Bhaktiságaragrantha se o tomto dhautí říká: “To, co je známo jako gesto slona, činí tělo imunním proti všem nemocem. Spočívá v naplnění žaludku vodou a jejím následném vyzvracení. Slon, který svým chobotem nasává vodu z řeky a chobotem ji také vypouští, si tak chrání své tělo přede všemi chorobami, a zrovna tak i člověk si může takto uchovat zdravé tělo. Stejně jako nádoba se čistí vodou, tak i my můžeme promývat žaludek teplou vodou.”(Aštangajógavarnanda.)

V Evropě se často projevuje k tomuto postupu určitá obava hraničící až s odporem. Je to škoda, neboť tento pročišťovací postup tvoří nedílnou součást jógy. Zasluhuje, aby byl více praktikován, tím spíše, že ve skutečnosti není tak strašný, jak by se z jeho popisu dalo předpokládat. Například o vamanadhautí, spočívajícím v naplnění žaludku vodou a jejím následném vyzvrácení, mi jednou někdo tvrdil: “Kdybych udělal toto dhautí, byl bych z toho týden nemocen, jako pokaždé, když mám zkažený žaludek!” Jde o zcela mylný názor. Ve skutečnosti nelze srovnávat zvracení z nevolnosti a záměrné zvracení vody, aniž by nám bylo špatně. V prvním případě člověk zvrací, protože je mu špatně a nemůže trávit. Zvracení čisté vody samo o sobě je úlevou a přináší spoustu kladů pro činnost organizmu. Proto až do konce této kapitoly se zbavte svých předsudků; můžete se k nim vrátit znovu po přečtení, pokud ovšem neusoudíte, že jsou neopodstatněné.

Vamanadhautí – technika provedení

Vamanadhautí se provádí nalačno a nejvhodnější dobou je ráno; přesto se v některých případech provádí s plným žaludkem. Stává se, že při rodinných či společenských povinnostech se účastníme příliš bohatých hostin, nebo nás zdvořilost nutí, abychom jedli a pili více – mnohem více – než by bylo třeba. Po návratu domů riskujeme, že nás čeká špatná noc, plná nočních můr, že budeme špatně trávit, ráno mít kocovinu a že nebudeme schopni žádné seriózní práce. Nadměrné množství stravy způsobuje kvašení a poruchu celého trávicího systému. Jako řešení použijeme vamanadhautí, aby se tento přebytek odstranil co možná nejrychleji a nejúplněji. Je to nejmoudřejší rozhodnutí.Pro správné provedení je potřeba drobná příprava jejíž logika vyplyne z dalšího textu. Dva půllitry naplníte vodou po rysku a vylijte do zašpuntovaného umyvadla. Popisovačem si uděláte v úrovni hladiny značku pro snadnou kontrolu množství vyzvracené tekutiny a vodu vypustíte. Umyvadlo znovu zašpuntujeme a vypijeme co nejrychleji nejlépe na ex dva půllitry vlažné vody v takové teplotě, že již sama tato vlažná voda nám zdvihá žaludek. Můžete přidat i lžičku soli, nebo jedlé sody, ale není to nutné.

Vyvrhnutí

K tomu, abychom vodu snadno a dobře vyzvraceli, je třeba respektovat určité přesné pokyny. Nikdy nezkoušejte zvracet ve vzpřímené poloze. Postupujte takto, dejte paty k sobě a předkloňte se do pravého úhlu, jinak řečeno trup do vodorovné polohy, vykulaťte záda. Před vyzvracením vody malíkovou hranou levé ruky přitlačte do prohlubně žaludku na solar plexus a přitom trochu vtáhněte břicho. Tento tlak ruky činí vyprázdnění snadnějším a úplnějším, způsobuje totiž stoupání vody v žaludku až do místa, kde ústí jícen, což nabudí sifon. Tímto způsobem bude vyprazdňování probíhat s menší námahou a menším počtem “pumpování”, protože množství vyzvracené vody bude pokaždé větší.

Otevřete ústa, tři prsty, ukazovák, prostředník a prsteník pravé ruky vložte co možná nejdále do zadní části hrdla. Ostříhejte si nehty na krátko, abyste si neporanili hrdlo, pokud dámy nechtějí obětovat nehty, ovážou si prsty sterilní gázou. Tlak na kořen jazyka poblíž čípku obvykle stačí k vyvolání dávivého reflexu. Pokud ne, bude třeba se dotknout samotného čípku. Podrážděte zadní část hrdla a v duchu si představte zvracení. Levá ruka stlačuje žaludek a zvedá ho, aby se nabudil sifon. Ze začátku bude voda vycházet v malých proudech, ale po dvou třech pokusech bude při každé kontrakci vycházet větší množství. Pokud stáhnete svaly podbřišku, a tím vyvinete tlak odspodu nahoru na žaludek, zvracení vám půjde snadněji. Mezi dvěma “zapumpováními” si trochu odpočiňte, klidně dýchejte, otřete si prsty a obličej. Voda se snadno vyzvrací, pokud je žaludek zcela naplněn. Snažte se zvracet, až do úplného vyprázdnění, respektive nejlépe ke značce na umyvadle. Při posledních zapumpováních v hrdle pocítíte hořkost což znamená, že byl vyzvracen přebytek žluče a že jste dokončili správnou “očistu zvracením”.

Bezpochyby vás bude zajímat, jak vypadá vyzvracená voda. Zpravidla je zpěněná, žlutozelená, obsahuje chuchvalce hlenů, případně drobné krupičky krve v hlenu vycházející z natrávených stěn žaludku a zbytky jídla starého až několik dní. Při opakované očistě tyto příměsi mizí, barva vody je více hnědá a má výrazně hořkou chuť, což je důkazem čistého žaludku bez přítomnosti patogenních kmenů a snazší průchodnosti žlučových cest. Najíst se můžete tak za půl hodiny bez dalších omezení, pokud možno jako člověk rozumný – Homo sapiens. A to je vše, jak vidíte nic složitého, ani neproveditelného, jen se rozhodnout a chtít.

Pokud nezvracíme nic nebo příliš málo

Co se stane, když někdo nezvrací snadno a voda zůstává v žaludku? Buďte bez obav, vyloučí se sama přirozenou cestou. Vytrvejte, s trochou praxe se vám to bude dařit čím dál lépe, s menším úsilím a bez nejmenší bolesti. Brzy se této očisty přestanete bát a bude Vám připadat naprosto přirozená.

Frekvence očisty

Někteří jogíni provádějí vamanadhautí každý den, ale v Evropě se to nedoporučuje. Ve škole Dhíréndry Brahmačárí je noví žáci provádějí každý den po dobu 45 dní, pak stejnou dobu každý druhý den a tak dále až postupně dojdou k jednomu pročištění za týden, což při vyváženém způsobu výživy plně dostačuje. V Evropě můžeme tento rytmus přijmout hned od začátku a čistit žaludek jednou týdně.

Kontraindikace

Vamanadhautí nebudou provádět lidé s poruchami žaludku nebo trávicí trubice jako vřed, rakovina v akutní fázi, ani lidé se srdečními chorobami nebo výraznou hypertenzí.

Proč je třeba čistit žaludek

Předpokládáme-li, že příroda čistí žaludek automaticky, a že ho není třeba vůbec potřeba pročišťovat, jsme na omylu! Proč si čistíme zuby? I žaludek musí být pravidelně vymýván, nikoli z pouhé péče o čistotu, ale pro mnoho jiných důvodů a především kvůli jeho sliznici. Prohlédněte si Váš jazyk jak je potažen a je velmi pravděpodobné, že tomu tak bude i u stěny žaludku. Slizovité hleny, které činí sliznici lepkavou, pokrývají milióny žláz vylučujících žaludeční šťávy, brání tak jejich činnosti a trávení nemůže probíhat dokonale. Výměna látek bude tím lepší, čím čistší budou stěny žaludku.

Na druhé straně je nezbytné pravidelně odstraňovat zbytky ze žaludku, jehož kapsovitý tvar každý zná z knih o anatomii. U mnoha civilizovaných osob spodní část žaludku není zcela normální. Mají žaludek deformovaný, roztažený přemírou stravy zejména ti, kteří jedí mnoho polévky. Stejná deformace se může vyskytnout dokonce i u některých vegetariánů, kteří konzumují příliš mnoho zeleniny. Následkem toho se žaludek nikdy zcela nevyprázdní a stále v něm zůstávají zbytky, jejichž změny vyvolávají dysbakteriózy, překyselení a pálení žáhy. Při dalším jídle se tyto zbytky promíchají s čerstvou stravou, což nepříjemně ovlivňuje trávicí proces a končí podrážděním žaludeční a střevní sliznice. Veškeré zbytky se vyloučí a žaludek se zcela pročistí radikálním a jedinečným prostředkem, jakým je gesto slona. Dlouholeté zkušenosti dokázaly, že tím zdraví velmi získá. Je paradoxní, že lepší zpracování potravy, jako důsledek vamanadhautí, zabraňuje tvoření tukové tkáně. Nadbytečný tuk si vyrábíte právě vinou nesprávné látkové výměny a nikoli proto, že váš žaludek tráví příliš dobře. Jestliže je váš trávicí systém v dokonalém stavu a správně se stravujete, bez nadměrného množství potravy, které způsobuje tloustnutí, tuky, cukry, alkohol, zůstane vaše váha stabilní. Tato stabilita váhy je ostatně známkou zdraví a biologické rovnováhy.

Další blahodárné účinky

Vamanadhautí působí příznivě při nadýmání, dyspepsii, pálení žáhy a překyselení žaludku. Kromě toho, vamanadhautí nedráždí jícen tak jako gumové sondy při výplachu žaludku v nemocnici a nevyžaduje žádné přístrojové vybavení ani pomoc jiné osoby. Provádí se doma, kdy se vám zachce. Mohutná kontrakce bránice působí přímo a mechanicky na játra, ale vamanadhautí také reflexně reguluje funkce jater. Rovněž střeva jsou také reflexně stimulována a i ledviny se podílejí na všeobecné aktivaci, z čehož plyne zvýšené vylučování moči. Také srdce a plíce, třebaže jsou umístěny výše, mají prospěch z kontrakce bránice, která je tonizuje. Ostatně i některým kardiakům by tato mohutná činnost bránice mohla být prospěšná (viz však Kontraindikace).

Působení na svaly

Reflex zvracení je vyvoláván centrem umístěným v prodloužené míše u kořene mozku, ale obsah žaludku je vypuzován díky mohutným kontrakcím bránice, jakož i dalších svalů břišního lisu, které jsou tak posilovány, což ocení každý, kdo má již uvolněné břicho a stojí o lepší postavu.

Závěrem

Nevěřte své přirozené – a pochopitelné – averzi vůči vamanadhautí při němž se vám vybavují nepříjemné vzpomínky na zažívací poruchy Provádějte je každý týden, váš žaludek vám za to bude vděčný, vynahradí vám to zlepšeným a snadnějším trávením, nemluvě o všech ostatních hygienických výhodách, které jsme podrobně popsali výše.

Zpracováno na základě vlastních zkušeností a částečně převzato podle knihy André Van Lysebeth: Cvičíme jógu

Diskuze na toto téma se nachází

2 – Očista tlustého střeva

Tento bod je podrobně popsán na předchozích stránkách, pokud jej chcete zobrazit nyní klikněte

Diskuze na toto téma se nachází

3 – Očista dalších tělních dutin

Džala néti – očista nosních dutin

Očista nosu Neti je vynikající a výborně promyšlená technika. Kdo trochu zná jógu, ví, že jogíni vedle různých cvičení používají celou řadu očistných technik, které mohou být velmi prospěšné i ne jogínům. Mé vědomosti se týkají jen hathajógy, ale předpokládám, že očistné techniky patří i do ostatních směrů jógy. Ačkoli se jedná o původně jógovou očistnou techniku, může být užitečná i lidem, které jóga vůbec nezajímá. Jestliže za jednu minutu průměrně osmnáctkrát vdechneme litr vzduchu, projde nosem v nádechu přibližně 26.000 litrů vzduchu za 24 hodin. V dnešní době, kdy je vzduch značně znečištěn, můžeme tuto techniku brát doslova jako balzám pro náš nos. Jelikož naše nosní sliznice je soustavně kontaminována poletujícími bakteriemi, sporami hub, různými alergeny a dalšími nečistotami vzniká riziko zánětlivých procesů a rýmy. Proto je tato metoda velmi prospěšná zejména z preventivního hlediska. Jogíni tvrdí, že nosní sprcha člověka zbavuje všech neduhů od ramen nahoru. Hlavním přínosem džala néti je vyčištění nosních dutin. Dokonale z nosu odstraňuje prach a hlen nahromaděný v nosních dutinách. Je nejlepší praktikovat ji jako součást ranní hygieny. Nejobvyklejší je proplachování nosu slanou vodou, v některých případech je vhodné užití vlastní uriny, které přináší vynikající výsledky.

Pro praktikování nosní sprchy je nutné opatřit si néti konvičku připomínající malou konvičku na čaj. Sehnat se dá v obchodech pro vyznavače jógy nebo na internetu. Je možné použít konvičku na zalévání pokojových květin s upravenou hubičkou. Hubičku je nutné zarovnat, aby nebyla skosená a upravit konec tak, aby neměl ostré hrany – nejlépe nad plamenem. V některých případech se používají dětské konvičky zakoupené v prodejnách hraček, podobně jako menší konvice na čaj, či nádoba na popíjení lázeňské vody, dokonce jde použít i upravená PET láhev a těmito nádobkami je možno konvičku na nétí nahradit. Dále potřebujeme sůl a vlažnou vodu.

Néti konvičku můžete zakoupit ve specializovaných internetových prodejnách.

Také úpravou běžné PET láhve, vyobrazenými pomůckami, můžete zhotovit dobře fungující náhradu néti konvičky.

Zhotovení náhrady néti konvičky

Vzhledem k tomu, že se néti konvička špatně shání, začal jsem přemýšlet, jak ji nahradit nějakým jiným, výrazně levnějším předmětem. Brzy jsem přišel na to, že stejně dobře poslouží i obyčejná PET láhev, má-li ovšem ten správný typ uzávěru a pokud ji ještě maličko upravíte.

Jaký uzávěr musí láhev mít, je vidět na obr. 1; záklopku uzávěru je však potřeba odříznout. Poté – nejlépe s pomocí malého šroubováku – z uzávěru odstraňte veškeré vložené vnitřní části (obr. 2). Podle obr. 3 si můžete ověřit, co vše přijde pryč. Nyní je potřeba do láhve vypálit otvor, kterým by se do láhve přisával vzduch, aby z ní voda mohla bez problémů vytékat. Otvor by měl být zhruba v horní čtvrtině láhve. Můžete ho třeba vyříznout, ale nejsnáze ho propálíte sirkou. Musíte ovšem pracovat rychle, aby se plamen příliš nerozhořel, jinak vznikne příliš velký otvor nebo se spálíte. Konec hořící sirky proto rychle přiložte na láhev (obr. 4). Počítejte s tím, že různé PET láhve také různě reagují. Některého plastu se stačí sotva dotknout, na jiný musíte chvilku tlačit.

Technika provedení očisty nosních dutin

Néti konvičku, nebo PET láhev naplňte vlažnou vodou asi 38-40 stupňů, na 0,5 až 1 litr vody se dá 1 čajová lžička soli. Důležité je, že zakončení “hubičky” konvičky je uzpůsobeno tak, že přesně ucpe nosní otvor, do něhož se zavede. Poté si jemně zasuňte hubičku nádobky do jedné nosní dírky, nakloňte se nad umyvadlem a skloňte hlavu k jedné straně. Osmotický tlak vody je stejný jako v případě tělesných tekutin. Zatímco vodu lijete do horní nosní dírky, pomocí gravitace vám okolo nosní přepážky vytéká dolní nosní dírkou ven. Anatomie nosní dutiny umožňuje komunikaci mezi oběma nosními dírkami. Až bude nádobka prázdná konvičku vyndejte a vyfrkněte zbylou tekutinu. Konvičku znovu naplňte a celý proces opakujte i na druhou stranu, nejdříve pravou a pak levou nosní dírkou. Velmi důležité je nos pořádně vyfrkat, aby se z něj dostaly poslední zbytky vody. I tak počítejte s tím, že zbylá tekutina z čelních dutin může vykapávat asi pět až deset minut.

Že očistu džala néti zvládne skutečně i dítě, předvádí moje desetiletá dcera Terezka, která ji kvůli focení snadno nacvičila.

Hlavu ukloníte do vyobrazené polohy, pítko PET láhve lehce zasunete do nosní dírky a láhev natočenou vypálenou dírkou nahoru, zdvihnete zhruba do vyobrazeného úhlu. Voda snadno začne protékat dutinami, kde při průchodu vyplavuje hleny a nečistoty.

A takto očista může vypadat při použití běžné konvičky.

DŮLEŽITÉ: Po celou dobu proplachování musí zůstat ústa otevřená, ať už jimi dýcháme nebo ne, protože jinak by se přes Eustachovu trubici, která spojuje ústní dutinu se středouším, mohla voda dostat do uší, což je nepříjemné.

I když budete mít zprvu možná technické problémy, nevzdávejte se a pokračujte, jde jen o cvik. Pokud se džala néti stane vašim každodenním rituálem, zbavíte se mnoha zbytečných zdravotních problémů.

Tato očista je výborná profylaxe před nachlazením, proti chronické rýmě, spouštění krve z nosu a zesiluje vnímání smyslů, které prakticky všichni zanedbáváme. Stimuluje inteligenční centrum mozku, zastavuje padání a šedivění vlasů, působí proti některým bolestem hlavy. Je dobrá na léčení zapomnětlivosti, kdy je znát zlepšení paměti, kapacity úsudku a bystrosti.. Nemoci nosních dutin a také kašel léčí s mimořádným efektem, oči dostanou lepší třpyt. Džala néti pomáhá léčit také šeroslepost, bolesti očí, kalný zrak, ušní nemoci, zhoršený sluch, výtok z uší atd. Případná chřipka má lehčí formu průběhu. Posiluje sliznice nosohltanu a protože vyžaduje při pročišťování soustředění, pomáhá i v koncentraci na přítomnost.

Diskuze na toto téma se nachází

4 - Úprava kyselosti

Téma kyselosti v organizmu je na internetu celkem široce probíráno a k tomuto tématu dokonce existuje i množství knih nicméně i tak panuje v tomto tématu řada nejasností, nebo minimálně špatného pochopení konkrétních souvislostí a přímého i nepřímého vlivu kyselosti na organizmus. Pokusím se tedy krátce shrnout co vše kyselost pro organizmus dle mého názoru znamená, co je schopna pozitivně nebo negativně ovlivnit a jaký vliv má konkrétní stav kyselosti na naše zdraví.

Nejdříve se podíváme na bakterie, kvasinky a plísně a vyjasníme si jednu věc, která je pro pochopení vlivu kyselosti na zdraví člověka zásadní. Půjdeme na to naprosto názorně a to konkrétně přes příklad výroby vína z hroznů. Většina lidí ví že výroba vína probíhá zkvašením čerstvé šťávy z hroznů pomocí kvasinek, které při kvašení produkují alkohol a na závěr celého procesu odumírají a klesnou na dno nádoby. Někteří si řeknou, že logicky spotřebují cukr a pak vymřou hladem, ale proces se dá chápat i jinak. Čerstvá šťáva z hroznů je silně zásaditá a tato zásaditost podporuje kvašení, v průběhu procesu si kvasinky sami okyselují prostředí až na hodnoty pH, kde jejich život není možný a zahynou. Podobně fungují i jiné organizmy, které nám mohou výrazně škodit, například bakterie kdy konkrétně proteobakterie potřebují k dobré prosperitě prostředí ve střevě výrazně zásaditější než přátelské bakterie, které naopak prosperují v prostředí kyselém.

Z výše uvedeného plyne, že přebytek zásad v organizmu nebude zrovna výhra protože budu vlastně podporovat různé šmejdy a tím si zhoršovat zdravotní stav. Jak se tento fakt dá vysvětlit proti všude zmiňovanému potřebnému odkyselení organizmu. Zde jde o celkem zásadní rozpor i když jenom zdánlivý, protože autoři většiny publikací se baví o kyselosti moči a k němu vztahují i měření stavu kyselosti. Matoucí je tedy práce těla s případně dodávanou zásadou nebo kyselinou. Pokud dodáváme zásady tělo paradoxně spotřebovává kyseliny a naopak. S trochou nadsázky se tedy tím, že močíme zásady uvnitř okyselujeme a naopak pokud močíme kyseliny držíme uvnitř zásaditý stav. Zásaditý stav je jak bylo výše zmíněno nežádoucí, nebo je minimálně nežádoucí jeho dlouhodobé setrvání, protože prospívá šmejdům a tím podrývá naše zdraví.

Jak se tedy postavit k úpravě kyselosti na správné hodnoty když do celého procesu vstupuje ještě faktor zásadotvornosti a kyselinotvornosti, tedy paradox, že přijmu kyselinu třeba chlorovodíkovou a ona má zásadotvorný vliv, což platí pro některé další kyseliny především z ovoce a dalších potravin a totéž platí i naopak, kdy některé zásady naopak působí kyselinotvorně. Navíc do procesu vstupuje nezanedbatelný faktor stresové reakce, která automaticky rozhazuje kyselost a to i v případě, že je ten stres generován zamořením těla nějakým šmejdem, třeba bakterií, nebo zbytečnou fyzickou zátěží například sportem nebo náročnou prací s tím, že duševní práce je plně srovnatelná s prací hornickou a mnohdy ji i předčí.

Za daných okolností musí většině lidí dojít, že pouze odkyselováním například jedlou sodou, nebo pomocí různých minerálních směsí se stav dlouhodobě upravit nedá, nebo lépe řečeno je nemožné ten stav dlouhodobě udržet ve správných hodnotách třeba v případě, že dotyčný člověk bude stále vystaven stresu. Zcela zásadní rozdíl bude na relativně horší stravě ve stavu parasympatiku než na super stravě ve stavu sympatiku. Zde zmíním všem dobře známou sošku Buddhy, která právě symbolizuje stav parasympatiku při kterém tělo relativně snadno drží srovnaný stav kyselosti i na v zásadě neovlivnitelné stravě. Cesta tedy vede skrze vyvážený klidový stav duše i těla a slušnou stravu.

Stav kyselosti je udáván v hodnotách pH, které je možno v průběhu dne kontrolovat přeměřením hodnot čerstvé moči lakmusovým papírkem, nebo přesněji pH metrem. Správný průběh těchto hodnot by měl kolísat mezi stavem kyselosti a zásaditosti a měnit se pravidelně v průběhu dne. Ráno by měla být hodnota pH cca 5,5-6 pH v průběhu dne vystoupat v odpoledních hodinách na 7-7,8 pH a večer zase klesnout na hodnotu kolem 6 pH. Celkový denní průměr ze všech náměrů by se měl správně pohybovat v hodnotách 6,4-6,8 pH. Pokud použijete pH papírky je potřeba si koupit takové, které mají poměrně úzkou výseč ze stupnice pH a ukazují ideálně i desetiny hodnoty pH jinak jsou běžně dostupné papírky s plným rozsahem stupnice pH od hodnoty 1 pH do hodnoty 14 pH značně nepřesné. Pokud se hodlám kontrolou pH více zabývat je jednoznačně vhodnější pH metr a to ideálně kontaktní, který dovede změřit i pH jiných materiálů než moči konkrétně se bavím o pH slin a stolice.

Ilustrační ideální hodnoty pH zdravého člověka.


Čas..…..pH moči….pH slin
6.00..…..5.50….…….6.40
7.30..…..5.50….…….6.40
9.00..…..5.80….…….6.80
10.30.…..6.20….…….7.00
12.00.…..6.40….…….7.60
14.00.…..6.60….…….7.80
15.30.…..7.80….…….7.00
18.00.…..6.60….…….7.20
20.30.…..6.40….…….6.60
23.30.…..6.00….…….6.60

Denní průběh křivky pH

Jako u všeho tak i u hodnot pH moči je mnoho názorů a co autor, to jiný názor. Nicméně zdravý člověk ráno správně začíná na hodnotě 5,5-6 pH, pomalu v průběhu dne stoupá k vrcholu kolem 14 až 15 hodiny, kdy je hodnota 7,5-7,8 pH a pak zase klesá na hodnotu večerní cca 6 pH. Celkový denní průměr hodnot by měl být pokud možno kolem hodnoty 6,4-6,8 pH, což je správná hodnota zdravého člověka. Pokud si člověk problematiku do větší hloubky nastuduje, zjistí že se nejedná o jediné nezpochybnitelné hodnoty, které je nutné mít za každou cenu, ale jde hlavně o pravidelný pohyb acidobazického pístu, tedy pohyb kyselosti moči od prostředí kyselého k zásaditému a naopak, kdy pH je ráno 5,5-6 pH, během dne vystoupá na hodnotu 7,5-7,8 pH a večer zase klesne na hodnotu kolem čísla 6 pH. Průměrné denní pH je tedy ideální na hodnotách 6,4-6,8 pH, pak funguje člověk dobře.

Některé zdroje na internetu i v knihách uvádějí že moč má být ideálně stále zásaditá což je krajně sporné a probereme si důvody. Dlouhodobá alkalizace moči není zcela bez rizika protože člověk je mnohem lépe adaptován na acidózu (kyselost) než na alkalózu (zásaditost). Zdravá moč v zásadě neovlivňuje kvalitu krve, tedy její okyselení nebo alkalitu. Jedině v případě, kdyby dlouhodobě (měsíce až roky) měla moč pH < 4,5 nebo > 8, „vyskratuje“ ledviny a krev je tím pádem bez regulace životně důležité srovnané hladiny kyselosti 7,4 pH.

Trvale alkalické pH moči může signalizovat infekci ledvin či močových cest bakteriemi, nebo podezření na poruchu acidifikační schopnosti (funkce ledvin). Důležitým vodítkem je zde pH vzorku ranní moči, které u zdravého dospělého jedince má u ranního vzorku hodnotu < 6,0 pH. Fyziologické pH moči je v rozmezí 5,0–6,5 pH, krajní hodnoty jsou 4,5–8,0 pH a dle hodnoty lze vyhodnotit stav jako Acidurie < 5,5 pH nebo Alkaliurie > 6,5 pH. Extrémní hodnoty v kyselé nebo zásadité oblasti budí podezření na špatné měření, v horším případě ukazují patologické změny.

Ledviny kromě toho, že udržují krev na hodnotě 7,4 pH v přísně velice malé toleranci, upravují také záměrně kyselost moči pod 6 pH. Zde vás asi napadne proč je během noci moč kyselá < 6 pH až do rána? (v tomto čase běžně nejíme). V tomto období dne zabraňuje nízká hodnota pH množení bakterií, prostě neumožní bakteriím infikovat močové cesty, protože při tomto nízkém pH nejsou bakterie schopné přežít a kolonizovat prostředí. Dále nízké pH rozpouští případně vytvořené krystalky fosforečnanů a jejich uhličitanových struktur, vytvořených během dne, kdy má moč hodnoty > 7 pH. Nyní se vám může zdát, že by bylo výhodnější mít moč permanentně na hodnotách pod 6 pH. Ovšem na nízkých hodnotách pH se ale zase tvoří krystalky z kyseliny močové a šťavelanu vápenatého tedy člověk by si zrovna nepomohl. Následně v průběhu dne (čas kdy jíme) hodnota pH vyšplhá na 7 pH či 8+ pH a rozpouštějí se šťavelanové a močové konkrementy. Pak znovu během noci až do rána se pH stáhne pod 6 pH a tak stále dokola. Tímto koloběhem se chrání močový aparát proti infekcím a zaneřáděním různými druhy krystalků, písku, kamínků atd. Šikovně zařízené, ne? V každém případě by vám nyní mělo být jasné proč je potřeba držet správné pH a sledovat zda mě funguje acidobazický píst tedy pravidelné střídání kyselého a zásaditého prostředí. Celý proces se dá docela zásadně modulovat i konkrétní stravou kde člověk (Homo sapiens) jako vegetarián bude náchylnější na tvorbu fosforečnanových kamenů (dlouhodobější alkalická moč), jako masožravec na tvorbu kamenů z kyseliny močové a šťavelanu vápenatého (dlouhodobější kyselá moč) a jako všežravec má vlastně největší šanci vyhnout se tímto zkamenělinám (pravidelné střídání kyselého a alkalického prostředí).

Moč, tedy asi většina již chápe tak, se podíváme na sliny. Jejich měření papírkem ještě jak takž jde, ale musíte si plivnout na čisté sklíčko a na něm změřit hodnotu pH. Zde se již určitě lépe osvědčí kontaktní pH metr s plochou sondou který je schopen zjistit pH i z velice malého vzorku a v minimální vrstvě, stačí pouze aby měřená látka pokryla celou plošku sondy, která má v průměru cca 1 cm. Zde zjistíte že pH slin reaguje na stravu celkem rychle a je tedy nutné provádět měření s odstupem od jídla a pití minimálně 20-30 minut, aby naměřená hodnota nebyla jídlem ovlivněna.

Papírky na měření pH

pH metr Extech

Ještě zajímavější je sledovat pH stolice, které se moc nemění a mělo by být správně na hodnotách 5-6,5 pH. Zde jde o hodnoty docela zásadní protože škodlivé bakterie – proteobakterie špatně prosperují v kyselejším prostředí, tedy optimální pH vaší stolice by se mělo pohybovat v rozmezí 5-6,5 pH. Naopak toto správné kyselé prostředí stolice a obecně koncové části našeho trávicího traktu přímo vyhovuje přátelským butyrát produkujícím bakteriím. Vzhledem k tomu co vše dovedou proteobekterie napáchat, případně přátelské butyrát produkující bakterie spravit, je jednoznačně dobré si tento stav správné kyselosti hlídat minimálně v případě nějakého onemocnění. Zde se již bohužel při měření pH člověk bez kontaktního pH metru neobejde a stav se papírkem změřit nedá. Klientům kteří se mě ptají proč by to nemělo jít odpovídám, „Pokud přimáčknete papírek na hovno pak snadno zjistíte že uvidíte zase hovno, nikoliv barvu jeho hodnoty pH.“ Kontaktní pH metr má skleněnou sondu ze sintrovaného – propustného skla kterou po změření pH stolice omyjete důkladně teplou vodou a je připravena k dalšímu použití. Po čase se pochopitelně ty mikroskopické dírky také zanesou, ale sonda se dá vyčistit buď louhem, kyselinou nebo pepsinem a zase funguje normálně.

Nyní by již snad mělo jít pochopit jak důležitou a zdraví zásadně ovlivňující veličinou je stav kyselosti v našem těle a probereme si možnosti jak tento stav regulovat. Hodnotu pH moče lze ovlivnit zcela zásadně stravou, kdy prostě zařadíme do jídelníčku více zeleniny, nebo ovoce, kdy takovým zářným příkladem je třeba okurka a meloun, které rovnají pH moče velice rychle, ale rozhodně ne trvale. Skalní odmítači zeleniny a ovoce mohou nějakou dobu pracovat s jedlou sodou, nebo lze na trhu zakoupit odkyselující směsi minerálních látek kde jako příklad může sloužit Tepperweinova směs. Tepperweinova směs je variace jedlé sody, což je čistý hydrogenuhličitan sodný. Pravidelné používání jedlé sody nevyhovuje každému proto je v Tepperweinově směsi část hydrogenuhličitanu smysluplně nahrazena jinými alkalickými solemi. To zmírňuje nepříjemnou chuť čisté jedlé sody a přemíra sodíku je nahrazena užitečnými makro minerálními prvky jako vápník, hořčík, draslík a fosfor – který v Tepperweinově směsi je ve formě fosfátu – je krom toho důležitým biogenním prvkem (kosti, zuby). Osobně jsem zastánce řešení kyselosti pomocí stravy, nebo čerstvých šťáv ze zeleniny a ovoce a jedlou sodu, nebo Tepperweinovu směs aplikovat jen v případě nouze.

Proč odkyselovat pomocí těch minerálních přípravků jen v případě nouze je jasné pokud se budu zabývat hodnotou pH stolice kde snadno zjistím, že zde si kyselé prostředí budují především butyrát (kyselina máselná, nebo jinak kyselina butanová) produkující bakterie, které vyžadují pro své ideální životní podmínky rozpustné a nerozpustné vlákniny, které nelze pomocí minerálních přípravků do střeva dodat. Pochopitelně i zde si mohou skalní odmítači zeleniny a ovoce pomoci údržbou pH stolice pomocí očistných a léčebných klystýrů, což zase nemusí vyhovovat každému. U klystýrů je až zarážející totální neznalost problematiky u dnešní populace, kdy je ze strany medicíny lidem vštěpováno že neodbornou manipulací s hadičkou irigátoru o průměru maximálně centimetr si lze vážně poškodit střevo. No asi bude v populaci nějaké mizivé procento lidí zcela bez mozku – totálně nemyslících jedinců kterým by se to za určitých podmínek povést mohlo. Nedovedu odhadnout jak vysoké procento takových jedinců bude, viděl bych to maximálně na nějaké mizivé promile, tedy ani ne jedno procento. Nicméně tento blud rizika je tak silně v populaci zakořeněn, že bych to skalní odmítání viděl ještě jakž takž logické u běžné heterosexuální mužské populace, která je na svůj vejfuk dosti háklivá protože jim takové praktiky asociují čtyřprocentní komunitu. Daleko více ovšem člověka zaráží že tu tenkou hadičku vidí jako zásadní problém i ženy, které mnohdy praktikují anální styk, kde se používá běžně nástroj daleko většího průměru, který žena navíc nijak neovládá. Správným podáváním očistných a léčebných klystýrů lze docílit snížení proteobakterií a zlepšení butyrát produkujících bakterií ve střevě. Uvedu například klystýry s přídavkem kyselých látek jako jablečný ocet, kefír, který navíc působí i probioticky, případně v zahraničí se léčebně aplikují přímo klystýry s butyrátem a mají velice dobré výsledky zvláště u onemocnění střev. Absolutní špičku mimo butyrátu představují mini klystýry se správně zředěnou !!! kyselinou chlorovodíkovou, které nejen upravují pH a likvidují proteobakterie ve střevě, ale dovedou se vstřebat a řešit i mnoho dalších míst v těle.

Cest ke zdraví jak vidíte je mnoho a hodnota pH je jedna z mnoha i když velice podstatná a rozhodně se vyplatí si stav minimálně v případě onemocnění překontrolovat a pokud zjistím, že je něco jinak než by být mělo pokusit se chyby odstranit. Většinou se tím zdravotní stav celkem rychle stabilizuje a problémy odezní.

Diskuze na toto téma se nachází

5 – Likvidace patogenní mikroflóry

K této problematice je potřeba jako první a velice důležitou informaci sdělit fakt, že řešit střevní patogeny bez důkladného vyšetření stolice zpravidla nikam nevede a místo vyřešení svých potíží se snadno můžete dočkat i jejich zhoršení. Střevní trakt totiž obsahuje stovky druhů bakterií a pravděpodobnost, že se trefíte metodou pokus omyl do té Vaší potížistky je tedy velice malá. Navíc je zde zajímavý paradox, že i ty hodné přátelské bakterie mohou za určitých podmínek zvlčet, přemnožit se a způsobovat zdravotní potíže, nebo Vás klidně i zabít.

V praxi tedy doporučuji se opírat buď o laboratorní vyšetření ze kterých je většinou celkem jasné o jaké konkrétní patogenní bakterie jde. Jde o kultivaci stolice, což je vyšetření, které vyhledává a určuje patogenní bakterie ve stolici. V laboratoři se malé množství čerstvé stolice naočkuje na různé typy růstových médií. Jedná se o agarové půdy, vylité v tenkých vrstvách do krytých sterilních plastových misek. Toto vyšetření má pochopitelně své limity a případně i chybovost, ale i tak Vám zpravidla poskytne relativně slušný obrázek, který malý šmejd je příčinou Vašich potíží.

Ještě lépe je opírat se o vyšetření střevního mikrobiomu, které rozklíčuje jednotlivé druhy bakterií ve střevě mimořádně důkladně a v zásadě se dozvíte, které malé šmejdy máte přemnožené a můžete je pak cíleně řešit. Tento druh testů provádí celkem dost laboratoří jak zde, tak v zahraničí s různou cenovou dostupností a ještě různější informační hodnotou. Osobně jsem po delším hledání vyhodnotil jako nejlepší poměr cena výkon testy od laboratoří myBioma s nimiž spolupracujeme a jejichž testy nabízíme zde https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo2&ia=135&ib=339&id=5335 .V zadní části výsledku testu, který je velice obsáhlý a má rozsah 35-50 stran, jsou uvedeny jmenovitě veškeré bakterie, které tvoří Váš momentální mikrobiom a zde Vás zajímají především proteobakterie jež jsou jednoznačně škodlivé a je tedy potřeba je dostat do normálu.

Nejběžnějšími přemnoženými proteobakteriemi jsou Desulfovibrio, Sutterella, Parasutterella, Bilophila, Klebsiella a Escherichia. Tyto nejběžněji detekované přemnožené druhy proteobakterií Vám dovede ukázat právě vyšetření střevního mikrobiomu a následně se lze cíleně zaměřit na potlačení té Vaší konkrétní potížistky. Existují pochopitelně i další zde nevyjmenované proteobakterie nicméně ty nejsou tak časté, což ovšem neznamená, že nejsou problematické.

Takto některé z proteobakterií vypadají pod mikroskopem :

Klebsiella

Escherichia

Proteobakterie produkují ve významném množství LPS (lipopolysacharid), což je v zásadě toxin (endotoxin). Různé bakterie produkují různé verze LPS a proteobakterie tvoří nejprozánětlivější varianty LPS. Náš imunitní systém na tyto toxiny reaguje tak, že spouští v celém těle mírný a mnohdy i obtížně detekovatelný zánět, který se může manifestovat velice nespecificky jako například různé trávicí potíže, nevysvětlitelné autoimunitní reakce, široké spektrum psychických problémů jako deprese, paniky, mozkovou mlhu a stálou nevyřešitelnou únavu, kterou dnes trpí velká část naší populace. Mezi další v zásadě vážné komplikace patří zánět v cévách, srdeční potíže, obezita, cukrovka, jaterní onemocnění a mnoho dalších zdravotních potíží, které zpravidla nastupují plíživě a medicína je dovede dosti obtížně řešit, nebo spíše pouze potlačovat.

V zásadě tedy nebudu daleko od pravdy když si dovolím tvrdit, že stav většiny civilizačních onemocnění přímo koreluje s hladinou LPS a snížením hladiny LPS se lze naprosté většiny civilizačních chorob zbavit, nebo je minimálně dostat pod kontrolu. Z výše uvedeného je tedy celkem jasné, že čím méně proteobakterií si budeme ve svém střevě pěstovat, tím nižší budou hladiny LPS a tím lépe se nám bude dařit řešit své zdravotní potíže. Dokonce i v případě, že nám konkrétní proteobakterie ve střevě produkují LPS, lze alespoň omezit pronikání tohoto endotoxinu do těla omezením konzumace nasycených tuků a alkoholu a je nutné vyřešit děravé střevo. Jednoznačně je vhodné odstranit ze svého jídelníčku vše co propustnost střeva zvyšuje a hlavně z léčiv vyřadit NSAID přípravky ať již volně prodejné nebo na předpis protože ty zásadně zvyšují právě propustnost střeva. Mezi běžné volně prodejné NSAID patří ibuprofen (Advil, Motrin) a naproxen (Aleve).

Další důležitá věc co je potřeba vědět a udělat je pochopit že LPS odstraňují z těla játra rozkládáním procesem zvaným deacetylace a část vylučují přímo do žluče, která se ovšem přes děravé střevo může zase dostávat zpět do krevního řečiště, tedy zacelení střeva a masivní podpora jater je stěžejní úkol pokud se hodlám svých zdravotních potíží zbavit. Na podporu jater je vhodné nasadit byliny a pro zvýšení funkceschopnosti jater je podstatné srovnat hladinu zinku do optimální hodnoty kvůli enzymu alkalická fosfatáza (ALP) nutného k rozkladu LPS.

Při eliminaci proteobakterií se vyskytují určitá úskalí o kterých je dobré vědět a vyhnout se tak případným dalším zbytečným potížím. Podstatná část proteobakterií při svém vymírání vypouští daleko intenzivněji obsažený LPS do krve a tím vzniká enormní zátěž na vylučovací orgány v medicíně běžně popisovaná jako HERX reakce, správně Jarischova-Herxheimerova reakce, což je vlastně odezva organizmu na endotoxin z rozpadlých bakterií tedy v zásadě různě silná otrava organizmu. Tento problém nenastává pouze při aplikaci tvrdě působících medicínských přípravků, jako jsou například specifická antibiotika určená pouze pro vyčištění střevního traktu třeba Normix, ale vyvolat ho mohou i přírodní přípravky z bylin jako berberin, oregano, tymián a další. Z výše uvedeného plyne že vymírání je potřeba citlivě řídit, aby uvedené HERX reakce byly minimalizovány a průběh léčby byl pokud možno bezproblémový.

Eliminace proteobakterií by mohla být pro lepší pochopení vysvětlena i jako válečný stav vyhlášený konkrétnímu etniku na konkrétním území (v tomto případě naše střevo) s cílem jeho vyhlazení, což lze provádět různě tvrdou formou. Od těch přímých, tedy jak bylo výše zmíněno pouhým vybíjením protivníka, ale i nepřímo postupným přesidlováním konkrétního území novým etnikem v našem případě pomocí přátelských bakterií. Zde se velice osvědčilo podporování a dodávání prospěšných druhů bakterií, hlavně jde o producenty butyrátu, například Lactobacillus a Bifidobacterium, které snižují pH tlustého střeva. Proteobakterie špatně prosperují v kyselejším prostředí, tedy optimální pH vaší stolice by se mělo pohybovat v rozmezí 5-6,5 pH. Velkým pomocníkem je v západních společnostech poměrně málo známá bakterie Bacillus subtilitis (česky bacil senný), kterou naopak přímo miluje východní kuchyně a takovým klasickým příkladem jídla bohatého na tento druh bakterie je NATTO. Když už se bavíme o válčení tak v tomto případě NATTO není známý vojenský pakt, ale Nattō (納豆) je tradiční japonské jídlo vyrobené z celých sójových bobů, které byly fermentovány pomocí Bacillus subtilis var.natto. Tuto specifickou poživatinu lze zakoupit v prodejnách zdravé výživy, nebo si ji vyrábět doma a i když asi nepůjde o potravinu, která každému nemocnému bude chutnat v zásadě téměř každému může prospět.

Takto vypadá uvedená bakterie Bacillus subtilis a sojové Natto :

Bacillus subtilis

Natto

Bakterie produkující butyrát lze jednak dodávat a také podpořit správnou výživou tedy pomocí prebiotik (například triphala, jilm kluzký, GOS, psyllium a další) a prebioticky působících potravin ( například česnek, potraviny s obsahem inulinu a další). Pro lepší pochopení lze použít různé druhy vláknin, ovšem je potřeba si dávat pozor na další mrzutou komplikaci kdy některá prebiotika mohou paradoxně množit i nepřátelské proteobakterie. Jako příklad uvedu třeba proteobakterii Sutterella, kterou eliminuje berberin a Bacillus subtilitis a proteobakterii Bilophila, kterou stejné doplňky naopak podporují. Je tedy nezbytně nutné mít jasno co hodlám ve svém mikrobiomu eliminovat a co naopak množit jinak si způsobím spíše další potíže, jak jsem psal hned v úvodu tohoto článku. V zásadě totéž platí i obráceně, kdy některé přípravky eliminující proteobakterie mohou ve vyšších dávkách likvidovat i prospěšné producenty butyrátu, tedy přátelské bakterie, například bifidobakterie může potlačit berberin, neem, oregano, tymián. Nakonec na internetu snadno najdete dost příspěvků zmiňujících větší poškození střevního mikrobiomu pomocí extrémně vysokých dávek oreganového oleje a dalších jinak zdravých a prospěšných látek.

Pokud chcete snížit proteobakterie bez větších potíží, tak správná výživa a prebiotika jsou nejlepší a nejbezpečnější cesta, přičemž lze zobecnit několik základních výživových doporučení:

•Snížit příjem tuků

•Zvýšit příjem vlákniny s ohledem na to, aby nedocházelo ke zhoršení trávení například nadýmání.

•Zvýšit příjem polyfenolů, jejichž bohaté zdroje ve stravě představují borůvky, třešně, jahody, ostružiny, švestky, červená jablka, hroznové víno, kaštany, lískové ořechy, pekanové ořechy, černé tahini, fialová mrkev, červená mrkev, fialové brambory, zelí, špenát, červená cibule, brokolice, červený salát, červená rýže, černá rýže, červená a černá quinoa, černé olivy a další zdroje polyfenolů s ohledem na to, aby nedocházelo ke zhoršení trávení.

•Zvýšit příjem zdrojů prebiotik a prebioticky působících potravin jako česnek, cibule, pórek, chřest, artyčoky, luštěniny, červená řepa, slunečnicová semínka, dýňová semínka, hnědá rýže, mandle, kakao, zelený čaj a další zdroje opět s ohledem na to, aby nedocházelo ke zhoršení trávení.

Užitečná mohou být prebiotika laktulóza a fruktooligosacharidy (FOS), ovšem prebiotika je potřeba zařazovat velice opatrně opravdu od miniaturních dávek, protože mohou vyživovat za určitých podmínek i konkrétní proteobakterie. Po nasazení prebiotik je velice vhodné znovu otestovat svůj mikrobiom během 2-4 týdnů a tím si ověřit, že hladiny některých proteobakterií Vám nerostou. Jednoznačně není vhodné užívat prebiotika při bakteriálním přerůstání tenkého střeva (SIBO). Zvýšená plynatost je po nasazení prebiotik v zásadě přirozenou reakcí, ale výrazně zvýšené roztažení břicha a extrémně silné nadýmání nikoli. Pokud se tedy po nasazení prebiotika nafouknu jako koza po mokrém jeteli, určitě nebudu poslouchat kohokoliv včetně lékařů jak je to prebiotikum prospěšné a ihned ho vysadím, nebo snížím dávku, tak aby problém odezněl. Po odeznění potíží prebiotikum opět pomaličku zařadím a v případě opakování stejných potíží vysadím a již ho vyřadím minimálně na půl roku, nebo někdy i trvale.

Určitě je dobré výše uvedené kroky vedoucí k přeformátování střevního mikrobiomu prodiskutovat se svým lékařem a i když třeba nebude schopen, nebo ochoten se o dané problematice bavit, za čímž může stát holý fakt, že zrovna toto téma nemá do hloubky nastudované, získáte třeba jiný pohled na věc. Nakonec vždy více hlav více ví, tedy můžete se lépe vyvarovat případných chyb, než změníte svůj jídelníček, nebo začnete užívat jakékoli nové doplňky a léky.

Diskuze na toto téma se nachází

6 – Obnovení aktivních probiotických
bakterií

Zcela úmyslně nemá tento článek název obnovení laktobacilů. Ovšem takto, ale bohužel velice zjednodušeně, laická a mnohdy kupodivu i odborná veřejnost chápe problém obnovení střevní mikroflóry, například po aplikaci antibiotik, ale tak to rozhodně není a je potřeba chápat problém šířeji. Ono s mikrobiomem nejde pracovat pouze na úrovni laktobacilů a jen je dodat z krabičky zakoupené v lékárně. Jde o podstatně širší problém a pochopení celé široké škály jeho souvislostí se zatím nedaří v plném rozsahu ani vědcům se specializací na mikrobiom střeva. Mikrobiom střeva je velice složitý systém vzájemné kooperace, nebo tvrdě válečného stavu a vzájemného vybíjení. V ideálním případě jednotlivé bakterie spolupracují jak mezi sebou, tak s hostitelem, což svědčí všem zúčastněným stranám. V jiném případě vedou přátelské bakterie produkující butyrát nelítostný boj o území (plochu střevní sliznice) s kmeny, které s hostitelem zrovna ideální spolupráci nemají, chovají se mnohdy paraziticky a za určitých podmínek dovedou napáchat mnoho škody. Každopádně zde musím upozornit, že i ty přátelské bakterie při přemnožení mohou vyvolávat problémy, tedy i zde platí okřídlené úsloví „Dobrého pomálu“, respektive v tomto případě, tak akorát.

Mikrobiom střeva a jeho skladba představuje faktor ovlivňující celý náš život, trávení, imunitu, predispozice k různým (i genetickým-podle medicíny) nemocem, psychiku a spoustu dalších faktorů, tedy vlastně celého člověka. Získáváme ho při narození průchodem porodních cest od matky, dále se moduluje kojením, osvojením rodinných stravovacích a životních návyků a dalších faktorů, které na nás v mládí i stáří působí. Zjednodušeně, první bakteriální složení je podobné plodové vodě matky, následně se moduluje tak, že dominují Bifidobakterie a některé bakterie mléčného kvašení. Mikroflóra odvozená od Bifidobakterií, zvaná „Bifidus flóra“, vydrží do první stravy. Po odstavení dítěte od mateřského mléka je Bifidus flóra opět modulována a začínají se zvedat mikroorganismy, které představují hlavně bakterie z rodů Bacteriodes. Narození přirozenou cestou umožní rozvinout mikrobiom podle vaginální mikroflóry a narození císařským řezem spíše mikroflórou podobnou mikroflóře pokožky matky. Hlavní rozdíl je pak i v rozmanitosti mikrobiomu, kde jsou děti z přirozených porodů a dlouho kojené na tom celý život lépe z mnoha pohledů. Mikrobiom se stále mění a mnohdy velice rychle, jak zjistíte nejlépe na dovolené v exotických destinacích, kdy právě při přemnožení bakteriálních kmenů, které se v našich podmínkách prakticky nevyskytují můžeme získat vodový průjem a jde o velice častou nepříjemnou zkušenost.

Z výše uvedeného logicky plyne, že právě vysoce rozšířená a moderní aktivita medicíny přerazit pomocí ATB v zásadě cokoliv, tedy mnohdy i banální onemocnění, která lze bez většího rizika prostě vyležet, vede k fatálním a obtížně napravitelným škodám na tomto našem unikátním systému. Podobné nepříjemné vlastnosti má poměrně široké spektrum léků produkovaných farmaceutickým průmyslem a je tedy rozhodně vhodné medikaci takového druhu zbytečně nenasazovat, nebo ji nasadit pouze v život ohrožujících případech, kdy pozitiva uvedené medikace převažují nad negativy z poškození mikrobiomu a dalších vedlejších účinků. Léčbu pomocí ATB lze v zásadě přirovnat ke spornému zahrádkářskému postupu, kdy trávník s plevelem postříkáme Roundupem (glyfosátem) a zbyde nám holá zem na které pak zasejeme téměř monokulturu, tedy velice omezené druhové zastoupení travin. Prakticky stejně funguje doplnění laktobacilů z krabiček v lékárně doporučovaných po užívání ATB, ale původní pestrost mikrobiomu střeva se takto rozhodně obnovit nedá.

Jsou vlastně tři možnosti jak obnovit střevní mikrobiom do plně funkceschopného stavu:

  • Jedna z cest jak obnovit mikrobiom do slušného stavu by byla zopakovat průchod porodní cestou, což se ovšem dá zopakovat velice těžko, případně jak je třeba v USA docela rozšířeno použít mateřské mléko. V mateřském mléce jsou obsaženy zejména stafylokoky, streptokoky, laktokoky, enterokoky, laktobacily a bifidobakterie.

  • Další možnost představuje transplantace střevní mikroflóry od kvalitního dárce, tedy ideálně mladého člověka v maximálním stupni zdraví se špičkově fungujícím trávením, který pokud možno nebyl očkován a nikdy nebral ATB. Takových jedinců je málo a například v Německu se darováním stolice dokážou i velice dobře uživit, protože mohou dostat za každý svůj exkrement opravdu obdivuhodné množství EUR. Je logické, že takový vzorek stolice lze vyvažovat zlatem, jelikož při správně provedeném transplantačním postupu obdarovaný získává v zásadě imunitní systém dárce, což může člověku zcela změnit život. Takto se daří vyléčit i těžké nemoci, třeba uvedu roztroušenou sklerózu u klientky která již nechodila a zase chodí.

  • Třetí cesta je sice celkem složitá, ale patrně nejvhodnější pro většinu lidí a měla by začít testem střevního mikrobiomu.

    https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo2&ia=135&ib=339&id=5335

    V něm se dozvím co a jak je na mém mikrobiomu špatně. Pak mohu cíleně pracovat na potlačení, nebo namnožení konkrétních bakterií, třeba jejich dodáváním v čisté formě pomocí kapslí, použitím různých suplementů (prebiotik), některých druhů koření, bylin a hlavně stravou, především zařazením probioticky a prebioticky působících potravin v širší škále. Každopádně s ohledem na dobré trávení, protože nic by nám nemělo vyvolávat masivní plynatost, nebo jiné trávicí potíže případně pouze velice mírné a krátkodobé, které postupně odezní, až se bakterie porovnají. Některé bakterie se v zásadě nedají pomocí lékárenských přípravků dodávat a pokud je vybijeme musíme je složitě a dlouhodobě pěstovat pomocí radikální úpravy stravovacích a životních návyků. Zde uvedu jako příklad málo známou bakterii Akkermansia, kterou prakticky nelze běžně dodat a i když v zahraničí ji můžete koupit v čisté formě v kapslích je natolik drahá, že si ji mnoho lidí nemůže dovolit zaplatit.

Jak bylo výše zmíněno, kojenec má mikrobiom složený především z bifidobakterií a některých laktobacilů, přičemž konkrétně bifidobakterií je naprosto majoritní objem a běžný je i laktobacilus reuteri (bacil štěstí). U kojených dětí představují tyto probiotické bakterie až 95 % mikroflóry kolonizující zažívací trakt, zatím co u kojenců na umělé výživě je to jen 40–60 %. Ještě zajímavější je pohled na procenta bifidobakterií ve střevním mikrobiomu u jedinců nad 60 let věku, kdy mají s bídou 5% a ti nemocní v zásadě nulu. Podle toho pak vypadá i imunita takového jedince, což odpovídá i velice zhoršené imunitní odezvě, zvláště u zánětů a infekcí, tedy dominantních potíží starších lidí a doplněním bifidobakterií se s ní dá docela dobře pohnout naprosto bez rizika vedlejších účinků. Zvláště onkologicky nemocným mohou přinést bifidobakterie zásadní výhody v léčbě jejich potíží viz například tato studie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6019968/

Podívejme se tedy jak postupovat při obnově některých druhů přátelských bakterií.

Zde proberu na ukázku pouze pár druhů bakterií, protože jinak bych sem musel napsat knihu a zbytek budu postupně dávat jako rady do videí na níže uvedené nově vzniklé stránce.

Cesty ke zdraví

https://zdravi-az.com/cesty-ke-zdravi/

Bifidobakterie:

Jak tedy zvýšit objem bifidobakterií v našem mikrobiomu. Skupina bifidobakterií je obdivuhodně široká, dle dostupných pramenů zahrnuje 30-50 druhů a mimo jediného zástupce který je škodlivý patří mezi vysoce bezpečné a prospěšné bakterie s minimálním rizikem pro uživatele. Bifidobakteriím zásadně škodí užívání ATB a současná umělohmotná strava, tedy moderní člověk si je stíhá většinou vybít již v relativně mladém věku, což koreluje se zvýšenou nemocností mladé i starší populace. Z výše uvedených důvodů je tedy jednoznačně vhodné bifidobakterie pravidelně do trávicího traktu dodávat, což lze zajistit nákupem čistých forem bifidobakterií bez příměsí dalších druhů bakterií. Pro co nejlepší působení je vhodné přijímat co nejširší spektrum jednotlivých druhů bifidobakterií, tedy zajistit si pokud možno maximálně široký záběr a nejlépe i ve větších dávkách, aby došlo k co nejrychlejší kolonizaci trávicího traktu a docílilo se co nejrychleji jejich pozitivního působení na imunitní systém. Bohužel takový produkt se v lékárnách zakoupit běžně nedá a pokud ano, prakticky nikdy ne v čisté formě a za rozumné peníze. Jako jeden z mála zdrojů mohou sloužit tato probiotika firmy BULGARICUS

https://www.bulgaricus.eu/

která nabízí bifidobakterie v tobolkách, dvě velikosti balení 14 a 60 tobolek

https://www.bulgaricus.eu/probiotika-genesis-bifido-vegan/

a také nabízí i startovní kultury stejného složení pro mlékárenskou výrobu

https://www.bulgaricus.eu/probioticka-kultura-bb1-bb2/

Vždy je vhodné porovnávat jednotlivé nabízené produkty z pohledu konečné ceny zakoupeného gramu produktu, tedy co vás vyjde z hlediska poštovného i ceny produktu nejlevněji. Více malých balení může paradoxně zajistit lepší cenu za zakoupený gram bifidobakterií. Bifidobakterie jsou poměrně odolné proti žaludečním kyselinám a není tedy nezbytně nutné je dodávat v nějakém speciálním obalu, aby se jim usnadnil průchod do střev. Samotné dodávání bifidobakterií spolknutím tobolky ovšem má, bez potřebné podpory pomocí správné stravy a prebiotik, relativně malou efektivitu a srovnal bych ho asi z hlediska možnosti namnožení a osídlení trávicího traktu s přivezením autobusu Moraváků do muslimské země, kde je vyložím mezi vyznavače koránu. Těm se tam také asi bez výrazné podpory zvenčí nepovede rozmnožit, kolonizovat okolní území a udržet si svoje zvyky, jako uzený špek, klobásy, slivovici a vínečko a budou rychle vytlačeni.

Bifidobacterium longum

Prebiotikum HMO

Tedy mimo dodávání bifidobakterií je důležité se starat se o jejich dobrou výživu pomocí správných prebioticky působících potravin, nebo doplňků. Jeden ze zvláště vhodných a bezpečných druhů prebiotik, které mohou jejich počty v trávicím traktu zásadně zvýšit je vláknina HMO, kterou lze zakoupit v čisté formě třeba zde

https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo1&ia=47&ib=148&ic=309

Dále je dobré bifidobakterie podpořit konzumací koření, kdy se osvědčila kombinace 7 druhů sušených prášků koření v dávkách 6 až 12 g za den. Směs koření se skládá z kurkumy, kmínu, koriandru, amly (indický angrešt), skořice, hřebíčku a kajenského pepře smíchaných v poměru 8:4:4:4:2:1:1. Studie reakce na aplikovanou dávku ukázala, že i jediná dávka tohoto smíšeného koření může upravit/obnovit střevní mikrobiom ve srovnání s kontrolní dietou s nízkým obsahem polyfenolů v časovém rozpětí 24–48 hodin, kdy došlo k výraznému navýšení bifidobakterií ve vzorcích stolice a potlačení jiných nežádoucích druhů bakterií. Obecně lze tedy tvrdit, že úprava stravy se zaměřením na podporu bifidobakterií se určitě vyplatí a vrátí lepším zdravím a odolností proti nemocem. Pro některé jedince je možné k podpoře bifidobakterií použít i další druh vlákniny, který je běžně dostupný s názvem OptiFibre. Jde o částečně hydrolyzovanou guarovou gumu, ovšem zde musím upozornit, že tento druh vlákniny není vhodný pro každého tedy pokud při jeho dodávání dojde ke zhoršení trávení patrně pro vás nebude vhodný.

Lactobacillus reuteri:

Lactobacillus reuteri patří do rodu laktobacilů, ale má celkem zajímavé schopnosti, jak ovlivňuje širokou škálu pochodů v těle, tedy si probereme co nám může přinést za výhody. První co je potřeba zmínit, že jeho významné zastoupení se vyskytuje ve střevním mikrobiomu právě u novorozenců, kterým podle všeho zlepšuje imunitu. Lactobacillus reuteri vykazuje vlastnosti protizánětlivé, imunomodulační, reguluje střevní mikroekologickou rovnováhu, chrání střevní bariéru, zlepší metabolickou kontrolu a tak dále. Tato bakterie totiž v organizmu může také produkovat 3-hydroxypropionaldehyd (reuterin), bakteriocin s antimikrobiálními vlastnostmi. Bakteriociny jsou proteiny nebo peptidy syntetizované ribozomy a mají v podstatě vlastnosti přirozených ATB. Lactobacillus reuteri uvolňuje bakteriocin, tento bakteriocin se může spojit s odpovídajícím receptorem na povrchu citlivých bakterií a zabíjet tyto bakterie. Je například zajímavé, že kontakt s E. coli stimuluje produkci, nebo sekreci reuterinu u Lactobacillu reuteri, což ukazuje, že kontakt s jinými mikroby ve střevě zvyšuje produkci reuterinu. Reuterin tedy inhibuje růst bakterií modifikací thiolových skupin, což ukazuje, že reuterin je schopen ovlivnit a potlačit velký počet buněčných cílů. Přes 20 let výzkumu zůstal mechanismus účinku, kterým reuterin uplatňuje své antimikrobiální účinky, neobjasněný. Nyní se začínají objevovat důkazy, že reuterin indukuje oxidační stres v buňkách, s největší pravděpodobností modifikací thiolových skupin v proteinech a malých molekulách. Jak to opravdu Lactobacillus reuteri dělá nemusí být natolik podstatné, jako fakt, že je schopen tyto škodlivé bakterie likvidovat. Důkazy potvrzují účinnost Lactobacillu reuteri při léčbě gastrointestinálních poruch, jako je kojenecká kolika, regurgitace, funkční zácpa, bolesti břicha a nekrotizující enterokolitida a jsou široce popsány v literatuře. Lactobacillus reuteri se používá ke zlepšení trávení a obnovení normální střevní flóry. Pozitivně ovlivňuje léčbu střevních problémů (jako je průjem, dráždivé střevo), ekzémů, vaginálních kvasinkových infekcí, intolerance laktózy a infekcí močových cest. Reuterinový systém vykazuje širokospektrální antimikrobiální aktivitu proti patogenům a nebezpečným organismům, včetně grampozitivních a gramnegativních bakterií, kvasinek, hub, prvoků, virů a dokonce i bakterií rezistentních na antibiotika, což není zrovna zanedbatelná výhoda.

Lactobacillus reuteri generuje výrazně zvýšené hladiny cirkulujícího testosteronu bez ohledu na typ stravy. Zde je zajímavá studie na téma testosteron.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3879365/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24392159/

Lactobacillus reuteri je poměrně odolný i k posunu kyselosti prostředí na hodnotu pH blízkou podmínkám v lidském žaludku. Více než 80 % buněk Lactobacillu reuteri přežilo při pH 2,7 po dobu 1 hodiny. Dá se dodávat pomocí suplementů, které jsou k dostání běžně v lékárnách a suplementace Lactobacillu reuteri každý druhý den je stejně účinná jako denní dávkování. Lactobacillus reuteri lze užívat s jídlem, nebo ho prostě zapít, ale ne horkým nápojem, abyste umožnili maximální přežití bakterií. Jedním z dobře dostupných přípravků, který běžně zakoupíte v lékárnách je produkt BioGaia viz. obrázek, ale existují i další možnosti třeba prášková forma přípravku viz. obrázek.

BioGaia

Probiotika Lactobacillus reuteri 50g 

Zdrojem Lactobacillu reuteri ve stravě mohou být v zásadě veškeré fermentované potraviny jako kváskový chléb, fermentované potraviny miso, kimchi, kysané zelí, přidává se do jogurtů a sýrů, bývá i v mastných výrobcích, lososu i sladké brambory, fazole a nakládaná zelenina mohou mít významný přínos pro zdraví našich střev. Lactobacillus reuteri podporují potraviny, které mají přirozeně vysoký obsah vlákniny, jako jsou banány, česnek a dokonce i cibule a mohou pomoci podpořit a urychlit růst „dobrých“ bakterií ve střevě. Zmíním zde i takzvaný Reuteri jogurt, který si mnoho lidí běžně vyrábí a recepty jak na to na internetu snadno naleznete.

Zajímavý je i vztah Lactobacillu reuteri a plyfenolů ke zdraví ústní dutiny

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36479495/

Akkermansia:

Tato málo známá bakterie vyloženě nesnáší tučnou stravu a pro vyšší početní zastoupení Akkermansie v našem střevě je tedy žádoucí příjem tuků minimalizovat. Vysoko tučná dieta ji dovede až 100 násobně snížit, tedy jde o velice významný pokles této přátelské bakterie. Vzrůstající množství důkazů ze studií na zvířatech a lidech naznačuje, že Akkermansia je vysoce slibné probiotikum, zejména má potenciál pro prevenci a léčbu diabetu, obezity a souvisejících metabolických poruch, což je určitě velmi zajímavé, protože tyto potíže má značná část populace. Zvýšení Akkermansie vede k významnému snížení sérových lipopolysacharidů (LPS) a metabolické endotoxémie a k celkovému zlepšení metabolického profilu. LPS je hlavní složkou vnější membrány střevních gramnegativních bakterií o kterých jsem psal v Likvidaci patogenní mikroflóry zde

https://zdravi-az.com/likvidace-patogenni-mikroflory-2/

Přítomnost LPS v oběhu často indikuje propustnost střeva, tedy narušení správné vrstvy střevního hlenu. Tento hlen je vícevrstvý a jeho hlavní složky, muciny obsahují přibližně 20 % bílkovin a 80 % sacharidů a jsou zdrojem živin pro Akkermansii. Tento hlen vytváří ochrannou bariéru, která zabraňuje škodlivinám a mikroorganismům v přímém kontaktu s vrstvou epiteliálních buněk střeva, tedy jde o velice podstatný faktor pro naše zdraví. Výzkum ukázal, že dieta s vysokým obsahem tuků (60 % tuku po dobu 4 týdnů) vedla k 46 % tenčí vrstvě hlenu a naopak po suplementaci prebiotik FOS došlo k obnově zpět na normální úroveň. Prebiotika FOS jsou běžně dostupná, ovšem ne každému musí sednout, ale studie zjistila, že 5 týdnů perorálního podávání FOS zvýšilo výskyt Akkermansie více než 80krát, spolu s vyšším výskytem Bifidobakterií.

Akkermansii dobře a bezpečně množí speciální prebiotikum z mateřského mléka pod názvem HMO.

https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo1&ia=47&ib=148&ic=309

Také většina zdrojů polyfenolů, ideálně z bobulovin, tedy všech tmavých plodů jako borůvky, ostružiny, černý rybíz, tmavé třešně, černý jeřáb a další zdroje polyfenolů. V zahraničí dost často používají i připravený suplement (sušený prášek) z takových druhů ovoce a zeleniny například

https://www.pro-zdravi-az.cz/?ex=zbo2&ia=47&ib=191&ic=337&id=3585

Akkermansia muciniphila

Simple Reds – Red Polyphenols Fruit Powder

Jaká pozitiva lze získat z namnožení Akkermansie v našem mikrobiomu si můžete přečíst v těchto studiích

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223323/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9300896/

Shrnutí:

Toto musí zatím stačit na víc nyní nemám dech, ale všimněte si, že všechny tři uvedené bakterie se navzájem podporují, poměrně dobře spolupracují a poskytují velké množství zdravotních výhod. Také mají dost podobné nároky na podporu prebiotiky a stravovací režim. Zajímavé na té podpůrné stravě je hlavně to, že odpovídá jednoduché a v zásadě levné stravě našich předků, prostě náš střevní mikrobiom a naše dobré zdraví nemohou správně fungovat na moderní umělohmotné mrtvé stravě plné tuku, prázdných kalorií a každodenním stresu. Je potřeba se nad sebou zamyslet a vybrat si co ve svém životě upřednostním, zda moderní konzumní styl života a honbu za mamonem, což končí většinou v nemocech, nebo jednoduchý levný život s dobrým zdravím. Dohromady to bohužel moc nejde, příroda má své nepřekročitelné zákony které platí na rozdíl od těch lidských pro všechny stejně a chyby neodpouští.

Diskuze na toto téma se nachází především

,

a

ale také v několika dalších vláknech fóra