Hlavní menu

Odstranění dysbakteriózy žaludku, střev

a tělních dutin

Většina lidí je ochotna připustit, potřebu pravidelně čistit trávicí trakt, až po pochopení další problematiky, kterou je chování bakteriokultur v našem organizmu. Různé bakterie,kvasinky, plísně, houby, hlísty, jsou přítomny v našem organizmu, ať chceme nebo ne. Mohou se chovat přátelsky, nebo nepřátelsky, odborně symbióza a dysbióza. Průměrný lidský jedinec ve svém těle přechovává několik set druhů bakterií a hub o celkové hmotnosti jednoho i více kilogramů. Přesné množství těchto organismů není možné vyčíslit, ale vzhledem k jejich velikosti jde o obrovská čísla s velikým počtem nul. Také objevujeme stále nové a nové druhy. Bakterie a houby mají v našem těle podobnou úlohu jako v přírodě, kdy nám pomáhají při trávení potravy. Například pomocí kvasinek (Saccharomycethes) ve střevním traktu získáváme potřebné vitaminy skupiny B. Přátelských kultur je ovšem většinou méně než kultur nepřátelských. Tyto nepřátelské kultury v našem organizmu převládnou a pomalu jej likvidují.V případě ideálního vnitřního soužití s houbami a bakteriemi hovoříme o symbióze, jako je tomu třeba u lanýžů. Přírodní lanýže žijí v symbióze s duby a je zajímavé, že patří do stejné třídy hub vřeckovýtrusných jako ne zrovna populární parazitická kvasinka Candida albicans, která se v organizmu člověka živí cukrem a za jeho pravidelný přísun nás odměňuje neurotoxiny vyvolávajícími krátkodobou euforii. Křehké soužití s bakteriemi a houbami vyžaduje z naší strany poměrně usilovnou péči o prostředí, které jim vytváříme. Jinak se symbióza velice rychle změní na dysbiózu a bakterie i houby se stanou našimi nepřáteli. Dysbióza většinou přímo souvisí se stále větším počtem lékařských diagnóz. Hlavně u chorob, kde současná komerční medicína příliš úspěšná není, jako alergie, kožní problémy, imunitní poruchy, únavový syndrom, urogenitální záněty, výtoky, deprese a v poslední době rakovina.

Lékaři ve snaze o ovládnutí těchto nemocí bezhlavě předepisují penicilin i stále silnější a širokospektrálnější antibiotika. Tím vytvářejí zmutované nepřátelské bakterie, které se vůči antibiotikům stávají rezistentní a přátelské mikroorganismy, včetně hub, jsou nesmyslnou aplikací antibiotik vyhubeny, nebo také zmutují do nebezpečné podoby. Mnozí lékaři si ještě ani dnes neuvědomují, že tyto léky zabíjejí vše živé, co jim přijde do cesty, zcela bez rozdílu. Dokonce to plyne i z jejich názvu anti bios – proti životu. Do symbiózy, harmonického prostředí těla člověka, hub a baktérií zasáhla ještě další rána v podobě používání umělých hormonů, které zcela radikálně mění naše vnitřní prostředí, chemismus a činnost orgánů i trávení. Jedná se především o kortikoidy a hormonální antikoncepce. Dílo zkázy dokonává přechod k naprosto nevhodné stravě, především tři bílé jedy. Je to masivní reklamou výrobců stále doporučované mléko, cukr, bílá mouka a jakékoliv výrobky z těchto surovin.

Pokud chceme tento obtížný souboj s patogenními kmeny vyhrát musíme ze svého jídelníčku odstranit mimo třech bílých jedů i ztužené rafinované oleje a tuky, loupanou rýži, kopanou sůl., umělá barviva známá jako Éčka, ochucovadla jako kečup, hořčice, majonéza, tatarka, ocet a konzervanty jako glutaman sodný, kyselina benzoová, kyselina citrónová. Dále výrazně omezit, nebo vyloučit konzumaci masa, živočišných tuků a vajec. Přejít na acidobazicky vyváženou, vláknitou, racionální stravu, ale ne bezhlavě a bez znalostí, příroda nemá ráda extrémy. Třeba u mnoha ortodoxních makrobiotiků je časté přemnožení nežádoucích kvasinek v těle jen proto, že používají ve velké míře fermentované sojové výrobky, které si vyrábějí pomocí kvasinky rodu aspergilus – například Tempeh, Natto. Houby tohoto rodu navíc produkují velmi jedovatý aflatoxin, patřící mezi rakovinotvorné látky nejhorší kategorie. Je třeba se vrátit k našim domácím jednoduchým, zdravým plodinám jako je pohanka, jáhly, žito či ječné kroupy a jíst obiloviny jako potraviny máčené, klíčené, nebo co nejméně tepelně upravované vždy se syrovou zeleninou, nebo ovocem. Podrobný stravovací postup rozeberu detailně na dalších stránkách. Mimo případy infekcí přímo ohrožujících náš život je třeba se současně pokud možno vyvarovat užívání antibiotik, hormonů, kortikoidů a dalších léčiv.

Základní řešení, jak jsem výše již zmiňoval, představuje výživa bohatá na vlákninu, složená z celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, která funguje v trávicím traktu jako kartáč a současně je vhodná pro množení symbiotických lactobacilů. Detoxikace stravou je ovšem velice pomalá a může podle míry postižení trvat měsíce až roky. Zvolíme proto jiné vhodné postupy a tyto přirozené tělesné procesy podpoříme dalšími detoxikačními možnostmi. Mezi ně patří především mechanická očista pomocí výplachů, následné upravení kyselosti, potlačení patogenní mikroflóry a doplnění aktivních přátelských probiotických bakterií. Postupovat se dá v následujících krocích, jejichž posloupnost ani není nezbytné detailně dodržovat. Některé body jsem již vysvětlil na předchozích stránkách a ostatní mají logické umístění za tímto bodem.

Diskuze na toto téma se nachází

1 – Výplach žaludku

Při odstraňování dysbakteriózy je vhodné, především pokud začínáme s očistou, postupovat ve směru potenciálního zdroje kontaminace. Nemá valný význam si očistit střeva a nechat zamořený žaludek. Po prvním jídle se opět patogenní kultury dostávají dál do trávicí trubice a zase ji pomalu zamoří. Z tohoto důvodu doporučuji očistit žaludek a čelní dutiny před očistou střeva. Následná očista střev je poté mnohem účinnější a má dlouhodobější výsledky. Pouze očista sankhapraksalanou řeší žaludek i střeva najednou a je z mého pohledu nejvhodnější.

Je třeba si uvědomit, že vlivem agresivních faktorů jako jsou léky, alkohol, kouření, stres a nevhodná strava, dochází k dlouhodobému dráždění a poškozování sliznice žaludku a duodena – dvanácterníku na které vznikají nejdříve zánětlivé změny a později drobné eroze a vředy. Důvodem k výplachu žaludku je jeho anatomická deformace – prověšení spodní části a v této vzniklé kapse namnožení patogenních kultur jako nechvalně proslulý Helicobacter pylori, který je příčinou více než 90% vředů duodena a více než 80% žaludečních vředů.

Helicobacter pylori na žaludeční sliznici

Anatomickou deformaci žaludku a disbakteriózu řeší postupně krátkodobé či delší hladovění v rozsahu alespoň jeden den pouze o destilované vodě, nebo vynikající jógový postup vnitřního pročišťování Vamanadhautí. Vamana = zvracení, vrhnutí, dhautí = očista, pročišťování. Vamanadhautí tedy znamená “očista zvracením”. Toto pročišťovací cvičení je někdy nazýváno “kuňdžala” neboli “gesto slona”. V pojednání Bhaktiságaragrantha se o tomto dhautí říká:“To, co je známo jako gesto slona, činí tělo imunním proti všem nemocem. Spočívá v naplnění žaludku vodou a jejím následném vyzvracení. Slon, který svým chobotem nasává vodu z řeky a chobotem ji také vypouští, si tak chrání své tělo přede všemi chorobami, a zrovna tak i člověk si může takto uchovat zdravé tělo. Stejně jako nádoba se čistí vodou, tak i my můžeme promývat žaludek teplou vodou.”(Aštangajógavarnanda.)

V Evropě se často projevuje k tomuto postupu určitá obava hraničící až s odporem. Je to škoda, neboť tento pročišťovací postup tvoří nedílnou součást jógy. Zasluhuje, aby byl více praktikován, tím spíše, že ve skutečnosti není tak strašný, jak by se z jeho popisu dalo předpokládat. Například o vamanadhautí, spočívajícím v naplnění žaludku vodou a jejím následném vyzvrácení, mi jednou někdo tvrdil: “Kdybych udělal toto dhautí, byl bych z toho týden nemocen, jako pokaždé, když mám zkažený žaludek!” Jde o zcela mylný názor. Ve skutečnosti nelze srovnávat zvracení z nevolnosti a záměrné zvracení vody, aniž by nám bylo špatně. V prvním případě člověk zvrací, protože je mu špatně a nemůže trávit. Zvracení čisté vody samo o sobě je úlevou a přináší spoustu kladů pro činnost organizmu. Proto až do konce této kapitoly se zbavte svých předsudků; můžete se k nim vrátit znovu po přečtení, pokud ovšem neusoudíte, že jsou neopodstatněné.

Vamanadhautí – technika provedení

Vamanadhautí se provádí nalačno a nejvhodnější dobou je ráno; přesto se v některých případech provádí s plným žaludkem. Stává se, že při rodinných či společenských povinnostech se účastníme příliš bohatých hostin, nebo nás zdvořilost nutí, abychom jedli a pili více – mnohem více – než by bylo třeba. Po návratu domů riskujeme, že nás čeká špatná noc, plná nočních můr, že budeme špatně trávit, ráno mít kocovinu a že nebudeme schopni žádné seriózní práce. Nadměrné množství stravy způsobuje kvašení a poruchu celého trávicího systému. Jako řešení použijeme vamanadhautí, aby se tento přebytek odstranil co možná nejrychleji a nejúplněji. Je to nejmoudřejší rozhodnutí.

Pro správné provedení je potřeba drobná příprava jejíž logika vyplyne z dalšího textu. Dva půllitry naplníte vodou po rysku a vylijte do zašpuntovaného umyvadla. Popisovačem si uděláte v úrovni hladiny značku pro snadnou kontrolu množství vyzvracené tekutiny a vodu vypustíte. Umyvadlo znovu zašpuntujeme a vypijeme co nejrychleji nejlépe na ex dva půllitry vlažné vody v takové teplotě, že již sama tato vlažná voda nám zdvihá žaludek. Můžete přidat i lžičku soli, nebo jedlé sody, ale není to nutné.

Vyvrhnutí

K tomu, abychom vodu snadno a dobře vyzvraceli, je třeba respektovat určité přesné pokyny. Nikdy nezkoušejte zvracet ve vzpřímené poloze.Postupujte takto, dejte paty k sobě a předkloňte se do pravého úhlu, jinak řečeno trup do vodorovné polohy, vykulaťte záda. Před vyzvracením vody malíkovou hranou levé ruky přitlačte do prohlubně žaludku na solar plexus a přitom trochu vtáhněte břicho. Tento tlak ruky činí vyprázdnění snadnějším a úplnějším, způsobuje totiž stoupání vody v žaludku až do místa, kde ústí jícen, což nabudí sifon. Tímto způsobem bude vyprazdňování probíhat s menší námahou a menším počtem “pumpování”, protože množství vyzvracené vody bude pokaždé větší.

Otevřete ústa, tři prsty, ukazovák, prostředník a prsteník pravé ruky vložte co možná nejdále do zadní části hrdla. Ostříhejte si nehty na krátko, abyste si neporanili hrdlo, pokud dámy nechtějí obětovat nehty, ovážou si prsty sterilní gázou. Tlak na kořen jazyka poblíž čípku obvykle stačí k vyvolání dávivého reflexu. Pokud ne, bude třeba se dotknout samotného čípku. Podrážděte zadní část hrdla a v duchu si představte zvracení. Levá ruka stlačuje žaludek a zvedá ho, aby se nabudil sifon. Ze začátku bude voda vycházet v malých proudech, ale po dvou třech pokusech bude při každé kontrakci vycházet větší množství. Pokud stáhnete svaly podbřišku, a tím vyvinete tlak odspodu nahoru na žaludek, zvracení vám půjde snadněji. Mezi dvěma “zapumpováními” si trochu odpočiňte, klidně dýchejte, otřete si prsty a obličej.Voda se snadno vyzvrací, pokud je žaludek zcela naplněn. Snažte se zvracet, až do úplného vyprázdnění, respektive nejlépe ke značce na umyvadle. Při posledních zapumpováních v hrdle pocítíte hořkost což znamená, že byl vyzvracen přebytek žluče a že jste dokončili správnou “očistu zvracením”.

Bezpochyby vás bude zajímat, jak vypadá vyzvracená voda. Zpravidla je zpěněná, žlutozelená, obsahuje chuchvalce hlenů, případně drobné krupičky krve v hlenu vycházející z natrávených stěn žaludku a zbytky jídla starého až několik dní. Při opakované očistě tyto příměsi mizí, barva vody je více hnědá a má výrazně hořkou chuť, což je důkazem čistého žaludku bez přítomnosti patogenních kmenů a snazší průchodnosti žlučových cest. Najíst se můžete tak za půl hodiny bez dalších omezení, pokud možno jako člověk rozumný – Homo sapiens. A to je vše, jak vidíte nic složitého, ani neproveditelného, jen se rozhodnout a chtít.

Pokud nezvracíme nic nebo příliš málo

Co se stane, když někdo nezvrací snadno a voda zůstává v žaludku? Buďte bez obav, vyloučí se sama přirozenou cestou. Vytrvejte, s trochou praxe se vám to bude dařit čím dál lépe, s menším úsilím a bez nejmenší bolesti. Brzy se této očisty přestanete bát a bude Vám připadat naprosto přirozená.

Frekvence očisty

Někteří jogíni provádějí vamanadhautí každý den, ale v Evropě se to nedoporučuje. Ve škole Dhíréndry Brahmačárí je noví žáci provádějí každý den po dobu 45 dní, pak stejnou dobu každý druhý den a tak dále až postupně dojdou k jednomu pročištění za týden, což při vyváženém způsobu výživy plně dostačuje. V Evropě můžeme tento rytmus přijmout hned od začátku a čistit žaludek jednou týdně.

Kontraindikace

Vamanadhautí nebudou provádět lidé s poruchami žaludku nebo trávicí trubice jako vřed, rakovina v akutní fázi, ani lidé se srdečními chorobami nebo výraznou hypertenzí.

Proč je třeba čistit žaludek

Předpokládáme-li, že příroda čistí žaludek automaticky, a že ho není třeba vůbec potřeba pročišťovat, jsme na omylu! Proč si čistíme zuby? I žaludek musí být pravidelně vymýván, nikoli z pouhé péče o čistotu, ale pro mnoho jiných důvodů a především kvůli jeho sliznici. Prohlédněte si Váš jazyk jak je potažen a je velmi pravděpodobné, že tomu tak bude i u stěny žaludku. Slizovité hleny, které činí sliznici lepkavou, pokrývají milióny žláz vylučujících žaludeční šťávy, brání tak jejich činnosti a trávení nemůže probíhat dokonale. Výměna látek bude tím lepší, čím čistší budou stěny žaludku.

Na druhé straně je nezbytné pravidelně odstraňovat zbytky ze žaludku, jehož kapsovitý tvar každý zná z knih o anatomii. U mnoha civilizovaných osob spodní část žaludku není zcela normální. Mají žaludek deformovaný, roztažený přemírou stravy zejména ti, kteří jedí mnoho polévky. Stejná deformace se může vyskytnout dokonce i u některých vegetariánů, kteří konzumují příliš mnoho zeleniny. Následkem toho se žaludek nikdy zcela nevyprázdní a stále v něm zůstávají zbytky, jejichž změny vyvolávají dysbakteriózy, překyselení a pálení žáhy. Při dalším jídle se tyto zbytky promíchají s čerstvou stravou, což nepříjemně ovlivňuje trávicí proces a končí podrážděním žaludeční a střevní sliznice. Veškeré zbytky se vyloučí a žaludek se zcela pročistí radikálním a jedinečným prostředkem, jakým je gesto slona. Dlouholeté zkušenosti dokázaly, že tím zdraví velmi získá. Je paradoxní, že lepší zpracování potravy, jako důsledek vamanadhautí, zabraňuje tvoření tukové tkáně. Nadbytečný tuk si vyrábíte právě vinou nesprávné látkové výměny a nikoli proto, že váš žaludek tráví příliš dobře. Jestliže je váš trávicí systém v dokonalém stavu a správně se stravujete, bez nadměrného množství potravy, které způsobuje tloustnutí,tuky, cukry, alkohol, zůstane vaše váha stabilní. Tato stabilita váhy je ostatně známkou zdraví a biologické rovnováhy.

Další blahodárné účinky

Vamanadhautí působí příznivě při nadýmání, dyspepsii, pálení žáhy a překyselení žaludku. Kromě toho, vamanadhautí nedráždí jícen tak jako gumové sondy při výplachu žaludku v nemocnici a nevyžaduje žádné přístrojové vybavení ani pomoc jiné osoby. Provádí se doma, kdy se vám zachce. Mohutná kontrakce bránice působí přímo a mechanicky na játra, ale vamanadhautí také reflexně reguluje funkce jater. Rovněž střeva jsou také reflexně stimulována a i ledviny se podílejí na všeobecné aktivaci, z čehož plyne zvýšené vylučování moči. Také srdce a plíce, třebaže jsou umístěny výše, mají prospěch z kontrakce bránice, která je tonizuje. Ostatně i některým kardiakům by tato mohutná činnost bránice mohla být prospěšná (viz však Kontraindikace).

Působení na svaly

Reflex zvracení je vyvoláván centrem umístěným v prodloužené míše u kořene mozku, ale obsah žaludku je vypuzován díky mohutným kontrakcím bránice, jakož i dalších svalů břišního lisu, které jsou tak posilovány,což ocení každý, kdo má již uvolněné břicho a stojí o lepší postavu.

Závěrem

Nevěřte své přirozené – a pochopitelné – averzi vůči vamanadhautí při němž se vám vybavují nepříjemné vzpomínky na zažívací poruchy Provádějte je každý týden, váš žaludek vám za to bude vděčný, vynahradí vám to zlepšeným a snadnějším trávením, nemluvě o všech ostatních hygienických výhodách, které jsme podrobně popsali výše.

Zpracováno na základě vlastních zkušeností a částečně převzato podle knihy André Van Lysebeth: Cvičíme jógu

Diskuze na toto téma se nachází

2 – Očista tlustého střeva

Tento bod je podrobně popsán na předchozích stránkách, pokud jej chcete zobrazit nyní klikněte

Diskuze na toto téma se nachází

3 – Očista dalších tělních dutin

Džala néti – očista nosních dutin

Očista nosu Neti je vynikající a výborně promyšlená technika. Kdo trochu zná jógu, ví, že jogíni vedle různých cvičení používají celou řadu očistných technik, které mohou být velmi prospěšné i nejogínům. Mé vědomosti se týkají jen hathajógy, ale předpokládám, že očistné techniky patří i do ostatních směrů jógy. Ačkoli se jedná o původně jógovou očistnou techniku,může být užitečná i lidem, které jóga vůbec nezajímá. Jestliže za jednu minutu průměrně osmnáctkrát vdechneme litr vzduchu, projde nosem v nádechu přibližně 26.000 litrů vzduchu za 24 hodin. V dnešní době, kdy je vzduch značně znečištěn, můžeme tuto techniku brát doslova jako balzám pro náš nos. Jelikož naše nosní sliznice je soustavně kontaminována poletujícími bakteriemi, sporami hub, různými alergeny a dalšími nečistotami vzniká riziko zánětlivých procesů a rýmy. Proto je tato metoda velmi prospěšná zejména z preventivního hlediska. Jogíni tvrdí, že nosní sprcha člověka zbavuje všech neduhů od ramen nahoru. Hlavním přínosem džala néti je vyčištění nosních dutin. Dokonale z nosu odstraňuje prach a hlen nahromaděný v nosních dutinách. Je nejlepší praktikovat ji jako součást ranní hygieny. Nejobvyklejší je proplachování nosu slanou vodou, v některých případech je vhodné užití vlastní uriny, které přináší vynikající výsledky.

Pro praktikování nosní sprchy je nutné opatřit si néti konvičku připomínající malou konvičku na čaj. Sehnat se dá v obchodech pro vyznavače jógy nebo na internetu. Je možné použít konvičku na zalévání pokojových květin s upravenou hubičkou. Hubičku je nutné zarovnat, aby nebyla skosená a upravit konec tak, aby neměl ostré hrany – nejlépe nad plamenem. V některých případech se používají dětské konvičky zakoupené v prodejnách hraček, podobně jako menší konvice na čaj, či nádoba na popíjení lázeňské vody, dokonce jde použít i upravená PET láhev a těmito nádobkami je možno konvičku na nétí nahradit. Dále potřebujeme sůl a vlažnou vodu.

Néti konvičku můžete zakoupit ve specializovaných internetových prodejnách.

Také úpravou běžné PET láhve, vyobrazenými pomůckami, můžete zhotovit dobře fungující náhradu néti konvičky.

Zhotovení náhrady néti konvičky

Vzhledem k tomu, že se néti konvička špatně shání, začal jsem přemýšlet, jak ji nahradit nějakým jiným, výrazně levnějším předmětem. Brzy jsem přišel na to, že stejně dobře poslouží i obyčejná PET láhev, má-li ovšem ten správný typ uzávěru a pokud ji ještě maličko upravíte.

Jaký uzávěr musí láhev mít, je vidět na obr. 1; záklopku uzávěru je však potřeba odříznout. Poté – nejlépe s pomocí malého šroubováku – z uzávěru odstraňte veškeré vložené vnitřní části (obr. 2). Podle obr. 3 si můžete ověřit, co vše přijde pryč. Nyní je potřeba do láhve vypálit otvor, kterým by se do láhve přisával vzduch, aby z ní voda mohla bez problémů vytékat. Otvor by měl být zhruba v horní čtvrtině láhve. Můžete ho třeba vyříznout, ale nejsnáze ho propálíte sirkou. Musíte ovšem pracovat rychle, aby se plamen příliš nerozhořel, jinak vznikne příliš velký otvor nebo se spálíte. Konec hořící sirky proto rychle přiložte na láhev (obr. 4). Počítejte s tím, že různé PET láhve také různě reagují. Některého plastu se stačí sotva dotknout, na jiný musíte chvilku tlačit.

Technika provedení očisty nosních dutin

Néti konvičku, nebo PET láhev naplňte vlažnou vodou asi 38-40 stupňů, na 0,5 až 1 litr vody se dá 1 čajová lžička soli. Důležité je, že zakončení “hubičky” konvičky je uzpůsobeno tak, že přesně ucpe nosní otvor, do něhož se zavede. Poté si jemně zasuňte hubičku nádobky do jedné nosní dírky, nakloňte se nad umyvadlem a skloňte hlavu k jedné straně. Osmotický tlak vody je stejný jako v případě tělesných tekutin. Zatímco vodu lijete do horní nosní dírky, pomocí gravitace vám okolo nosní přepážky vytéká dolní nosní dírkou ven. Anatomie nosní dutiny umožňuje komunikaci mezi oběma nosními dírkami. Až bude nádobka prázdná konvičku vyndejte a vyfrkněte zbylou tekutinu. Konvičku znovu naplňte a celý proces opakujte i na druhou stranu, nejdříve pravou a pak levou nosní dírkou.Velmi důležité je nos pořádně vyfrkat, aby se z něj dostaly poslední zbytky vody. I tak počítejte s tím, že zbylá tekutina z čelních dutin může vykapávat asi pět až deset minut.

Hlavu ukloníte do vyobrazené polohy, pítko PET láhve lehce zasunete do nosní dírky a láhev natočenou vypálenou dírkou nahoru, zdvihnete zhruba do vyobrazeného úhlu. Voda snadno začne protékat dutinami, kde při průchodu vyplavuje hleny a nečistoty.

Že očistu džala néti zvládne skutečně i dítě, předvádí moje desetiletá dcera Terezka, která ji kvůli focení snadno nacvičila.

A takto očista může vypadat při použití běžné konvičky.

DŮLEŽITÉ: Po celou dobu proplachování musí zůstat ústa otevřená, ať už jimi dýcháme nebo ne, protože jinak by se přes Eustachovu trubici, která spojuje ústní dutinu se středouším, mohla voda dostat do uší, což je nepříjemné.

I když budete mít zprvu možná technické problémy, nevzdávejte se a pokračujte, jde jen o cvik. Pokud se džala néti stane vašim každodenním rituálem, zbavíte se mnoha zbytečných zdravotních problémů.

Tato očista je výborná profylaxe před nachlazením, proti chronické rýmě, spouštění krve z nosu a zesiluje vnímání smyslů, které prakticky všichni zanedbáváme. Stimuluje inteligenční centrum mozku, zastavuje padání a šedivění vlasů, působí proti některým bolestem hlavy. Je dobrá na léčení zapomnětlivosti, kdy je znát zlepšení paměti, kapacity úsudku a bystrosti.. Nemoci nosních dutin a také kašel léčí s mimořádným efektem, oči dostanou lepší třpyt. Džala néti pomáhá léčit také šeroslepost, bolesti očí, kalný zrak, ušní nemoci, zhoršený sluch, výtok z uší atd. Případná chřipka má lehčí formu průběhu. Posiluje sliznice nosohltanu a protože vyžaduje při pročišťování soustředění, pomáhá i v koncentraci na přítomnost.

Diskuze na toto téma se nachází