Hlavní menu

Plazmový generátor

- Pronájem - Poděbrady -

Dle níže uvedených podmínek poskytujeme v lázeňském městě Poděbrady pronájem nejmodernějšího typu plazmového generátoru (viz. foto 1 a 2) včetně základních instrukcí k jeho obsluze.
Pronajatý plazmový generátor můžete používat pouze v našich k tomu určených a vybavených prostorách v Poděbradech (viz. foto 3) bez možnosti jeho přenášení, nebo převážení do jiných prostorů.
Doba pronájmu není nijak omezena, záleží čistě na vaší potřebě, ale je nezbytně nutné si potřebný zvolený rozsah pronájmu předem rezervovat. Zapůjčení je možné po vzájemné dohodě prodloužit pouze v případě, že nebude mít následný termín již rezervovaný další zájemce s tím, že pak bude celkově účtován jeden čas zapůjčení pro daný den.
Vzhledem k tomu, že se využívání plazmového generátoru zpravidla pohybuje v řádu několika hodin v daný den až do několika po sobě následujících dnů, můžeme po telefonické dohodě pro zájemce z větší vzdálenosti zajistit i ubytování v Poděbradech u nás ve stejné budově. Jde o ubytování v tomto apartmánu http://apartmanytereza.cz/
Ceny pronájmu plazmového generátoru se tedy liší pro ubytované a dojíždějící u kterých se předpokládá kratší využití.

Pronájem přístroje je účtován dle níže uvedeného ceníku.

 Ubytovaní:Dojíždějící:
První hodina daného dne200,- Kč300,- Kč
Druhá hodina daného dne150,- Kč250,- Kč
Třetí a každá další hodina daného dne100,- Kč200,- Kč
Zapůjčení testovacích hodinek na daný den100,- Kč100,- Kč

Plazmový generátor

- Frekvenční terapie -

Frekvenční terapie není nějaká módní novinka, ale léty poměrně dobře prověřená technika o které si lze na internetu i v odborných kruzích dohledat spoustu zajímavých informací a referencí.
Od jejího objevení za kterým stál Royal Raymond Rife (1888 – 1971) již uplynulo zhruba 100 let. Frekvenční terapie má v současné době ve světě stále více příznivců jak z řad alternativců tak i u osobností uznávaných v oblasti vědy. Této metodě například zasvětila velkou část svého života Hulda Regehr Clark, Ph.D, N.D. (1928-2009). Dnes s ní pracují alternativci i lékaři po celém světě a dokonce i v naší republice máme uznávanou odbornici na tuto terapii RNDr. Dagmar Jančovou, Ph.D.
Zveřejněné výsledky jejich práce s touto terapií si lze dohledat od všech výše zmíněných osobností, stačí napsat jejich jména do internetového vyhledávače a ty informace jsou mnohdy obdivuhodné.
Dá se říci že se jim s pomocí plazmového generátoru často dařilo u širokého spektra zdravotních komplikací v různých stádiích onemocnění zbavit klienty potíží. Rozhodně je ovšem potřeba upozornit že vždy je jednoznačně důležité upřednostnit celostní medicínský přístup a ne se spoléhat na jeden „zázračný“ prostředek.
Plazmový generátor bohužel nemá moderní medicína a současná oficiální věda moc zájem zkoumat z pohledu vlivu frekvencí na zdraví člověka a zvířat, ale z prosté logiky lze odvodit, že frekvenční terapie bude mít vliv celkem silný.
Podívejme se například na působení elektromagnetických polí různých signálů, elektroléčbu, magnetoterapii ve spojitosti s vlivem na zdraví člověka. Určitě snadno na internetu najdete zajímavé studie o pozitivním nebo negativním působení různých frekvencí na živé buňky a organizmy.
Plazmový generátor v žádném případě zatím nelze považovat za léčebný a diagnostický prostředek minimálně z pohledu moderní medicíny a současné vědy. Jedná se tedy o experimentální zařízení určené ke zkoumání vlivů elektromagnetických vln na živé organizmy a buněčný materiál a dle toho je třeba k němu přistupovat.

Rezervace pronájmu a dotazy:
Tel:    603248832
Tel:    739862692

Diskuze na toto téma se nachází

Diskuze na toto téma se nachází také